rtl-configurator.png
Nyheter

Visualisera ditt ekosystem med vår nya konfigurator

Att hantera ett komplext nätverk av system och appar är en utmaning för många företag, och kanske särskilt för de som är verksamma inom retail, transport och logistik. Det är ofta svårt att få en överblick och förståelse för systemen, att kommunicera IT-utmaningar med ledningsgruppen, och att identifiera nästa steg på digitaliseringsresan.

Med detta i åtanke har vi utvecklat RTL-konfiguratorn. Det är ett verktyg som inte bara förenklar visualiseringen och hanteringen av era system och applikationer, men också banar väg för smidigare integrationsprocesser. 

Testa konfiguratorn nu