Sök

Serviceavtal (Cloud)

Som iCorekund vill vi att du ska känna dig säker på att du alltid kan få den hjälp du behöver. Vi har insett att våra kunder har mycket olika behov och därför erbjuder vi följande serviceavtal:

Cloud Standard

Detta serviceavtal innehåller:

 • Tillgång till support via telefon, e-post eller remote connection, veckodagar från 08.00 till 17.00 (CET).
 • Garanterad supportåterkoppling inom fyra timmar från första notifiering.
 • Tillgång till iCores supportwebb och kunskapsdatabas.
 • Operationsstöd inklusive system- och infrastrukturövervakning.
 • Tillgång till iCores kundrådgivningsforum.

Cloud Advanced

Detta serviceavtal täcker erbjudandet i Standardavtalet med följande tillägg:

 • Utökad support – tillgång till support via telefon, e-post eller remote connection, veckodagar från 06.00 till 20.00 (CET).
 • Högre prioritet - garanterad supportåterkoppling inom fyra timmar från första notifiering.
 • Operationsstöd inklusive system- och infrastrukturövervakning.
 • Tillgång till iCores kundrådgivningsforum.

Cloud Premium

Detta serviceavtal täcker erbjudandet i Standardavtalet med följande tillägg:

 • Utökad support – tillgång till support via telefon, e-post eller remote connection, dygnet runt (24 x 365). 
 • Högsta prioritet – supportärenden från kunder med Premiumavtalet får högsta prioritet. Supportåterkoppling garanteras inom fyra timmar från första notifiering.
 • Operationsstöd inklusive övervakning av processer, system och infrastruktur.
 • Tillgång till iCores kundrådgivningsforum.
 • Regelbunden feedback - månatlig feedback om supportincidenter.
Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: