Sök

Bygg integrationer på nolltid!

iCores acceleratorer inkluderar branschstandarder, praxis och paketerade anslutningar / processer för ett stort antal ledande applikationer.

Anslut snabbt med förbyggda acceleratorer / connectorer för kritiska företagsapplikationer, databaser och protokoll.


ERP och Finans

ERP-system, eller affärssystem, hanterar företagets viktigaste affärsprocesser. Affärssystem hanterar ofta data i realtid över olika avdelningar (tillverkning, inköp, försäljning, redovisning etc.), och behöver därför ofta integreras mot många andra mer specialiserade system samt med kunder och leverantörer.


Customer Relationship Management (CRM)

CRM-system hjälper dig att hantera dina kundrelationer och marknadsaktiviteter. CRM-system är ofta integrerade mot ERP, WMS och e-handelsplattform.


E-handel (plattformar / marknadsplatser)

E-handel är, enkelt uttryckt, aktiviteten att elektroniskt köpa eller sälja produkter via onlinetjänster. Typiska affärsscenarier är Business-to-business (B2B) och Business to Consumer (B2C), köp och försäljning. E-handelsplattformen interagerar ofta med system som ERP, CRM, WMS och PIM.


Product Information Management (PIM)

Ett PIM-system kan beskrivas som ett centralt nav för produktdata som används för att distribuera information till försäljningskanaler som e-handelswebbplatser, produktkataloger, marknadsplatser för sociala medier och elektroniska dataflöden till handelspartners.


Point of Sale (POS)

Ett POS-system (kassasystem) gör det möjligt att ta emot betalningar från kunder och hålla koll på försäljningen. POS-systemet är med fördel integrerat med andra system i "order to cash"-processen.


Warehouse Management System (WMS)

Ett lagerhanteringssystem (WMS) är utformat för att stödja och optimera lagerfunktionalitet och hantera distributionscenter. Ett WMS behöver interagera med flera system i IT-miljön, som t ex ERP, CRM, PIM och e-handelsplattform. 


Transport Management System (TMS)

Ett transporthanteringssystem (TMS) utgör en delmängd av supply chain management och ingår ofta som en del i affärssystemet. TMS-system integreras ofta mot ERP, WMS och tredjepartslogistik.


AP invoice automation

Automatisering av leverantörskonton innebär att man använder programvara för att digitalisera faktureringsprocessen mot leverantörer för att skapa snabbare och mer kostnadseffektiva arbetsflöden.


Fintech

Fintech-applikationer är specialiserade på automatisering av finansiella processer (t ex cash management) och betallösningar inom olika branscher. De behöver vara integrerade mot bland annat ERP och kreditinstitut.


Workforce management

Specialiserade system inom Workforce management hanterar processer relaterade till rekrytering, bemanning, tidrapportering och löneadministration. De är ofta integrerade mot HR-system, ERP och POS (Point of Sale). 


Human Resource management

HRM-system används att kombinera ett antal nödvändiga HR-funktioner, till exempel lagring av medarbetardata, lönehantering, rekrytering, tid och närvaro, och kompetens- och utbildningsregister.


Office automation / webappar

Integration mot diverse applikationer inom t ex projektplanering, samarbete och produktivitet.

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: