Flytta och uppgradera din iCorelösning

Vi erbjuder ett antal olika alternativ för att uppgradera dina befintliga iCore-lösningar och/eller migrera dem till vår molntjänst.

Retain

Vi uppgraderar iCore Integration Suite till den senaste versionen i din befintliga miljö.

Lift & Shift

Vi uppgraderar iCIS till den senaste versionen och flyttar den till en ny miljö, men utan att bygga om några integrationslösningar eller scenarier.

Den nya miljön kan vara moln, on-premise eller en kombination av båda (hybrid). Alternativet Lift & Shift tar inte hänsyn till några nya tekniska krav som kommer med förändrade miljöer. För att säkerställa en smidig övergång måste du se till att de äldre iCore-systemen kan nås från den nya målmiljön.

Move & Improve

Vi utvärderar och förbättrar din integrationslösning och distribuerar den i den nya målmiljön.

Förbättringar baseras på tillgången på ny teknik och eventuella förändringar som har skett i processen sedan lösningen implementerades. Vi överväger också förändringar i datamängd, meddelandefrekvens och nya affärsprocesser, vilket kan påverka integrationsflödena.

Lift & Reshape

Vi uppgraderar iCIS till den senaste versionen, utvärderar din integrationslösning och flyttar den till den nya målmiljön. Detta är en värdeskapande tjänst, där vi försöker göra betydande förbättringar genom små förändringar. Tillvägagångssättet och slutresultatet beror på din datas komplexitet.

Vi hjälper dig flytta till molnet!

Kontakta oss så kan vi berätta hur du kan förbättra din integrationslösning och flytta den till molnet.

Kontakta oss