Sök
 • Opinion

  Wake up and smell the "IT coffee"

  Varför fortsätter ledningsgrupper och styrelser att använda gamla knappmobiler på jobbet när de har smartphones privat? När ska den breda gruppen medelstora svenska industriföretag uppgradera sina affärsprocesser?

 • Opinion

  Så här digitaliserade vi Jula

  Henrik Ljungdahl delar han med sig av sina insikter och lärdomar från tiden som CIO på Jula. Vilka var de största utmaningarna under företagets digitaliseringsresa? Vad skulle han gjort annorlunda idag?

 • Opinion

  Vem behöver HR när det finns IT?

  För oss som arbetar med så kallad digitalisering är begreppet HR något som tyvärr sällan uppfattas positivt. Ofta ställs den delvis retoriska frågan om en HR-avdelning eller en HR-funktion fortfarande behövs. Men varifrån kommer den inställningen?

 • Opinion

  Digitalisering skalar bort allt som är onödigt

  Hindren för digitaliseringen idag handlar om att upprätthålla strukturer som bara kostar pengar och inte behövs. Vi måste arbeta på nya sätt.

 • Opinion

  Sju gamla orsaker till att IT alltid är komplicerat, dyrt och tar lång tid

  Hinder och problem finns i alla läger, men genom att lyfta vad som faktiskt kan ligga i vägen går det att bygga konstruktiva och lönsamma vägar framåt. Här är sju orsaker till att IT-perspektivet sällan tar första plats när affärsstrategierna läggs.

 • Opinion

  Den digitala paradoxen

  "När digital omvandling görs rätt är det som en larv som förvandlas till en fjäril, men när den görs fel är allt du har en riktigt snabb larv."

 • Opinion

  Omvandla data och information till vinst

  Data och information gör det möjligt för företaget att fatta rätt beslut för att driva vinster. Utan insikter om hur marknaden fungerar är det omöjligt att matcha kundernas ständigt föränderliga efterfrågan.

 • Opinion

  Innovation - alla pratar om det, men ingen gör det!

  Innovation är högst upp på ledningsagendan för att ta itu med de nya utmaningarna kring digitalisering. Innovation är dock inte i första hand ett verktyg eller en process utan en tänkesätt och en kultur.

 • Opinion

  Balansera informationskvantitet och kvalitet

  Information är den största tillgången i många organisationer, men också det största hindret i den digitala omvandlingsprocessen.

 • Opinion

  Vikten av IT-inköp i digital transformation

  Hur bidrar IT-sourcing till affärsresultat? Hur hanterar du inköp i en digital transformationsprocess på företagsnivå?

 • Opinion

  Börja med syfte (varför) på den digitala transformationsresan

  Forskning visar att samma typ av stresshormoner frigörs i våra hjärnor när vi ställs inför organisatoriska förändringar och möter en björn i skogen! Våra instinkter ber oss slåss, fly eller frysa (spela död).

 • Opinion

  Kontinuerlig förändring utan perioder av stabilitet!

  Begreppet digitalisering definierades av Gartner 2012. Det innebar fokus på sociala tjänster, mobilitet, information och molntjänster som förändrade verksamheten vid den tiden. År 2018 har begreppet digitalisering utvecklats!

 • Opinion

  Långtidsplaneringens död

  Styrningsrevolutionen innebär att långsiktig planering dör. En förutsättning för långsiktig planering är hög förutsägbarhet på marknaden och teknik (vi kan förutsäga framtiden) - vilket inte längre finns på IT-intensiva marknader.

 • Opinion

  Den digitala kostnadsparadoxen

  Digital transformation har flera dimensioner och kommer med en rad utmaningar. En utmaning är att hitta resurser och finansiering för nya digitala initiativ i en tid av kontinuerlig kostnadsbesparing.

 • Opinion

  Varför klarar vissa företag den digitala övergången bättre än andra?

  Varför klarar vissa företag den digitala övergången bättre än andra och behåller sin konkurrenskraft i en ny affärsverklighet? Är det bara en fråga om tur eller är det mer än så?

 • Opinion

  Att ta itu med de verkliga utmaningarna med digital transformation

  Digitalisering är den mest komplexa utmaning som företag står inför idag. Ändå investerar många i snabba lösningar (teknik) medan de försummar en korrekt analys av de grundläggande orsakerna och effekterna av digitalisering på deras verksamhet. Varför är det så?