henrikljungdahl_1.jpg
Opinion

Digitalisering skalar bort allt som är onödigt!

Förändring i sig är en drivkraft. Digitalisering skalar bort allt som är onödigt. iCores affärsutvecklingschef Henrik Ljungdahl arbetar efter dessa enkla men slagkraftiga ledord. Han har tidigare varit CIO på detaljhandelskedjan JULA och var drivande i deras digitalisering fram till 2017, vilket gett erfarenheter om varför det kan gå trögt med att digitalisera ett företag och även vad som kan snabba på processen.

– Jag brinner för digitalisering och förändringen som påverkar alla marknader idag. Men det finns hinder som vi behöver prata om eftersom de står i vägen för den lönsamma och mycket positiva utvecklingen. För att komma vidare måste man tänka i helt nya banor, säger Henrik Ljungdahl.

Finns det motståndare till digitalisering?

– Förändring är alltid svårt och möts oftast av motstånd eller skepsis. Å ena sidan är det bra med ett rejält mått av kritiskt tänkande, men hindren för digitaliseringen idag handlar mer om att upprätthålla strukturer som bara kostar pengar och inte behövs. Vi måste arbeta på nya sätt.

Vad är det största problemet idag?

– I princip jobbar alla företag via datorer idag och delar information med andra. Att få verksamheten att fungera så bra som möjligt handlar dels om att kartlägga processerna och vilka gränssnitt som behövs. Organisationsstrukturen måste sedan samspela med hur processerna fungerar. Här uppstår ofta problem eftersom IT vet hur processerna fungerar men de är sällan med vid planeringsbordet för hur organisationen ska struktureras. Idag måste IT vara en självklar del av ledningen för att lyckas digitalisera affären.

Hindren för digitaliseringen idag handlar om att upprätthålla strukturer som bara kostar pengar och inte behövs. Vi måste arbeta på nya sätt.

Hur kan organisationen vara ett hinder?

- Dagens organisationer är fulla av målkonflikter som grundar sig i att det finns olika sätt att prioritera vad som är viktigast. Eftersom avdelningar bygger egna maktstrukturer är det också svårt att riva ner dem och bygga nytt. Det är lätt att fastna i silos, men det gynnar egentligen ingen i slutändan även om det resulterar i en mjuk känsla av status quo för de som ansvarar för respektive avdelning. Många ansvariga på avdelningar inom företag glömmer också bort vad de gör i grunden, vad de tjänar pengar på. På så sätt skapas det trögrörliga processer som måste kapas bort. Bra frågor att börja ställa är: Vad tillför en viss del affären? Är det viktigt eller intäktsbringande för verksamheten?

Hur borde en organisation ledas?

- Ett klassiskt företag består av en huvudprocess – sälja, producera, leverera och ta betalt vilket oftast delas in i olika avdelningar som samverkar. En digitaliserad verksamhet fungerar mer som en vertikal eftersom processerna integrerats, och då måste verksamheten också styras i enlighet med det. Vd har mer av ett balansuppdrag idag, man kan tänka det som en organisation med vd i mitten av ett kors. Ekonomi som kontrollerar utgifterna är på ena sidan och på motsatt sida är sälj/marknad som skapar intäkterna, och längs den andra linjen är HR som ser till att alla trivs på ena sidan kontra IT som ansvarar för hela infrastrukturen på andra. Ingen av dessa fyra delar ska väga tyngre än de andra för att verksamheten ska fungera produktivt.

Hur kan IT få ökat inflytande så att det börjar hända mer?

För vd:n handlar det om att medla fram ett gemensamt språk för hela organisationen så att alla förstår varandra och kan jobba efter en gemensam bild. IT pratar gärna i facktermer vilket utesluter resten av organisationen, så IT måste börja prata så att andra förstår. Samma sak gäller för HR och ekonomi som måste börja fokusera på helheten, vilket är det enda som är viktigt. En åtgärd många företag borde göra direkt är att flytta upp IT-perspektivet till ledningsgruppen. Utan ett genomgående IT-perspektiv kommer en verksamhet aldrig att lyckas digitaliseras, och då kommer det företaget så småningom att slås ut av marknadskrafterna. Digitalisering handlar om att ta marknadsposition och överleva som företag.

IT pratar gärna i facktermer vilket utesluter resten av organisationen, så IT måste börja prata så att andra förstår. Samma sak gäller för HR och ekonomi som måste börja fokusera på helheten.

Följ vår diskussion om digitaliseringens utmaningar! 

Känner du igen dig i problembilden som Henrik målar upp här? Under hösten kommer vi, i en serie inlägg och videor, vrida och vända på begreppet digitalisering och vad det egentligen betyder år 2022.

Håll koll på vårt nyhetsflöde (https://www.icoresolutions.com/sv/feed).