293266303.jpeg
Opinion

Sju gamla orsaker till att IT alltid är komplicerat, dyrt och tar lång tid

Det är sällan bara den ena partens fel att två träter. Detsamma skulle man kunna säga om varför digitaliseringen tar så lång tid för svenska företag. Hinder och problem finns i alla läger inom organisationerna, men genom att lyfta vad som faktiskt kan ligga i vägen går det att bygga konstruktiva och lönsamma vägar framåt.

Här är sju orsaker till att IT-perspektivet sällan tar första plats när affärsstrategierna läggs.

1. Den gamla synen på IT

IT anses fortfarande vara en stödprocess till affären, inte affärens huvudprocess. Resultatet blir företag som köper fler och fler system för att affären ska ”digitaliseras” men effekten blir i stället ett oöverskådligt IT-kaos som ingen förstår förutom möjligtvis IT-avdelningen. Där stannar också kunskapen varför ledningen inte heller förstår varför de måste göra IT till kärnan av hela affären.

2. Den gamla synen på ekonomifunktionen

Ekonomiavdelningen har för mycket makt i alla svenska företag. Redovisning är effekten av affären, inte tvärtom. Fungerande IT är däremot en förutsättning för affären.

3. Den gamla synen på affärssystem

En vanlig uppfattning är att affärer styrs av nischade mjukvaror som tillsammans skapar den unika affären som man lever på. Denna missuppfattning kostar företag oerhört mycket pengar. Masterdata decentraliseras i olika nivåer vilket skapar en onödigt hög kostnadsmassa samtidigt som hela verksamheten blir lika onödigt komplex och svåröverskådlig. Ett affärssystem (ERP) är en sammanfattning av affären, inte affären i sig.

4. Den gamla synen på att köpa system

Nya system blir inte automatiskt goda investeringar - det är inte bara att installera och köra. Systemet ska också passa in i de processer som företaget vill åstadkomma. Ett nytt system innebär alltid att man vill förändra hur något som skapar värde utförs. Eftersom organisationer sällan får support i förändringarna blir resultatet en plågsam och dyr process för att få det nya systemet att fungera som ”det alltid fungerat”. Utan jämn förankring i både affär och organisation kommer nya system bara att skapa nya problem.

5. Den gamla synen på organisationsstruktur

Om inte IT-strukturens processbild ligger som grund till en organisationsförändring påverkas inte verksamheten annat än kosmetiskt, med chefsbyten och merarbete för HR-avdelningen. Resultatet blir inte sällan oändliga anpassningar med skyhöga kostnader utan att det tillför mervärde till bolaget annat än möjligtvis ett vunnet prestigekrig utan ökad effektivitet. Organisationen skall stödja processen, inte tvärtom.

6. Den gamla synen på IT-strategi

När IT inte är en del av affärsstrategin blir IT ett hinder. Att veta hur IT bär upp affärsplanen är A och O för att effektivt förändra och skala en verksamhet. Nästan allt i en verksamhet idag är grundat i digitala data. Ändå duckar många ledningar för detta faktum och gör en separat digitaliseringsstrategi, vilket bara resulterar i splittrat fokus för bolaget.

7. Den gamla synen på affärsstyrning

Engagemang i IT-frågor saknas ofta i ledning och styrelser, mycket på grund av bristande kompetens på området. Dessutom har IT-ansvariga i många fall en oförmåga att lyfta blicken från tekniken och kunna förklara ur ett affärsmässigt perspektiv vad IT kan åstadkomma vad gäller affärsutveckling, affärssäkerhet, skalbarhet eller kostnadsoptimering.