Sök

Den digitala kostnadsparadoxen

Digital transformation har flera dimensioner och utmaningar. En utmaning är att hitta resurser och finansiering för nya digitala initiativ i en era av kontinuerlig kostnadsminskning. Om man ser på IT-organisationen är denna kostnadsutmaning särskilt uppenbar då IT-budgeten ökar (1,0-1,8%, Radar Group) i mindre än den allmänna branschens BNP-tillväxt. IT beviljas i allmänhet mindre pengar för att säkra IT-stabilitet och produktivitet, och också för att stödja företagstillväxt och innovation. Utmaningen med att balansera investeringsportföljen och budgeten är ofta i fokus för IT-förvaltningen.

För ett par år sedan gjorde Gartner en undersökning för att förstå vad som kännetecknade en framgångsrik IT-organisation. De märkte att vissa IT-avdelningar möjliggjorde högre affärsvinsttillväxt, avkastning på eget kapital, affärsvärde och kundnöjdhet än andra IT-organisationer. De kunde till och med visa en högre grad av kostnadseffektivitet! Slutsatsen var anmärkningsvärd och visade att IT-organisationer som fokuserade på “Kundintimitet” (affärs-IT-interaktion och värdeskapande) presterade bättre än de som fokuserade på “Operational Excellence” (produktivitet och kostnad). Med andra ord, IT-organisationer som lärde sig att prioritera och skapa affärsvärde var mer kostnadseffektiva än de som bara fokuserade på endast kostnadseffektivitet. Kostnadseffektivitet är ett resultat av effektiv prioritering - baserat på Business IT Interaction och värdefokus!

"Slutsatsen var att IT-organisationer som fokuserade på “Kundintimitet” (affärs-IT-interaktion och värdeskapande) presterade bättre än de som fokuserade på “Operational Excellence” (produktivitet och kostnad)".

När vi studerar den aktuella IT-miljön ser vi situationer där ”värde” undantas från kostnadsekvationen. Till exempel köps IT-konsulter och projektledare från konsultmäklare baserat på endast pris och tar inte hänsyn till värdebidrag eller erfarenhet. Efteråt klagar många på svaga leveranser och undrar varför deras ekosystem inte stöder deras innovationsambitioner. Det är en omöjlig ekvation, och i slutändan handlar det om ditt syfte och mening. Hur skapar IT-avdelningen värde för företagen? Om du bara fokuserar på pengarna - får du konsulter och anställda som arbetar för pengarna utan någon passion eller hjärta för att göra dig framgångsrik. Om du betalar i jordnötter - får du apor!

Ett annat exempel på detta scenario ligger inom systemintegration. Det är fascinerande att se hur företag spenderar en förmögenhet på skräddarsydd integration (med dyra konsulter) när standardiserade plattformar utför detsamma eller bättre. Faktum är att standardiserade plattformar är 40-60% billigare än skräddarsydd integration och också eliminerar "breaking changes". Vad vi behöver förstå är att systemintegration idag är en hygienfaktor i många organisationer med begränsat mervärde. Det måste fungera - vara stabil och produktiv. Det verkliga värdet kommer från hur data och information används baserat på arkitektur, informationshantering och beslutsfattande. Det är mer logiskt att spendera pengar där det gör skillnad (tillför värde) och minska pengar där det har begränsad inverkan på affärsresultat (till exempel: systemintegration). Att lära sig vad som är mervärde och icke-mervärde är en viktig framgångsfaktor för företag som börjar på den digitala transformationsresan.

Faktum är att standardiserade plattformar är 40-60% billigare än skräddarsydd integration och också eliminerar "breaking changes".

För ett år sedan fick jag möjlighet att arbeta med ett globalt företag för att balansera om deras investeringsportfölj. Företaget hade cirka 35 olika IT-avdelningar som arbetar i silor med egna IT-funktioner. Vi drog slutsatsen att 80% av deras IT-kapacitet inte bidrog med värde till slutkunderna (som inte var villiga att betala ett premiumpris) och kunde rationaliseras och harmoniseras med samma kvalitetsnivå men med en effektivare leverantör. 20% av kapaciteten adderade mervärde och borde ha ökat budget och investeringar. Fokus på kundvärde och Business IT Interaction minskade IT-kostnaden med 30-40% och möjliggjorde och finansierade den digitala transformationsresan. Hemligheten är att förstå begreppet värde.

Rekommendationer:

 • Förstå vilka IT-funktioner som skapar värde för kunderna - och vad som inte gör det. Arbeta med att rationalisera IT-möjligheter med lågt värde och investera i IT-kapacitet med högt värde.
 • Hur kan din IT-organisation bli mer affärsinriktad och bättre på att prioritera ur ett affärsvärdeperspektiv? Har du en bra affärs-IT-interaktion och metod för att mäta det värde IT levererar till företag? Detta är en tankeväckande resa som måste startas med mer affärsinriktat IT-ledarskap och styrning.

Digital transformation är i mycket en personlig resa som utmanar vårt traditionella sätt att styra. De ”traditionella” teorierna gäller inte längre och många IT-proffs måste öka sin förståelse för värdeskapande och hur varje del av IT-organisationen stöder affärsambitioner. Begreppet värde har många olika betydelser men i slutändan handlar det om att hantera förväntningar. Vilka förväntningar har affärer på IT-organisationen - och hur uppfattas den idag? De IT-organisationer som hanterar värde (och inte bara kostar) kommer att vara mer framgångsrika i den digitala omvandlingen och mer sannolikt att överleva den digitala revolutionen.

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig:
 • Opinion

  Den digitala paradoxen

  "När digital omvandling görs rätt är det som en larv som förvandlas till en fjäril, men när den görs fel är allt du har en riktigt snabb larv."

 • Opinion

  Omvandla data och information till vinst

  Data och information gör det möjligt för företaget att fatta rätt beslut för att driva vinster. Utan insikter om hur marknaden fungerar är det omöjligt att matcha kundernas ständigt föränderliga efterfrågan.

 • Opinion

  Innovation - alla pratar om det, men ingen gör det!

  Innovation är högst upp på ledningsagendan för att ta itu med de nya utmaningarna kring digitalisering. Innovation är dock inte i första hand ett verktyg eller en process utan en tänkesätt och en kultur.