_Z8A2705 Mikrofon.jpg

Byggbranschen måste våga tänka annorlunda!

I detta avsnitt gästas vi av Lotta Wibeck, affärsutvecklare och projektledare inom byggbranschen. Lotta menar att gamla sätt att tänka är det största hindret för byggbranschens digitalisering och modernisering av affärsprocesser. Det handlar om att se det långsiktiga värdet av investeringar och innovativa lösningar.

Med sina 22 år i byggbranschen har Lotta varit med sen faxens och ordbehandlarens tid. Hon har lett stora förändringsprojekt genom transformationen från pappersarbete, excelfiler och databaser.

I detta avsnitt: 

  • Varför går digitaliseringen inom byggbranschen så långsamt och hur kan digitaliserade lösningar skapa smartare byggarbetsplatser?
  • För att leda förändringsprojekt måste man städa först. I branscher som inte har det digitala som sin huvudinkomst kan det lätt bli tokigheter.
  • Varje dag inträffar olika saker som kan förändra tidplaner och skapa en dominoeffekt.
  • Kommunikation i realtid är A och O. Många ska prata med varandra och det är lätt att det blir fel.