_Z8A2705 Mikrofon.jpg

Ledare som vågar ta risker skapar förtroende

Amer Mohammed, entreprenör och innovatör, delar med sig av sin kunskap om digitaliseringens betydelse för näringslivet och dess påverkan på ledarskap och beslutsfattande i avsnitt #11 av iCores Vlogg, Affärsarkitektens dilemma. Bristen på teknisk kompetens i ledningsgrupper är ett stort hinder för verksamheters framgång, menar Amer.

- Att ha en person i ledningen som verkligen kan teknik, förstår affären samt strategi är viktigt för att fatta relevanta beslut.

Amer delar med sig av sin erfarenhet kring hur företag kan använda teknik och kreativitet för att utveckla nya idéer och innovationer. Och att passion och attityd är viktigare än utbildning. Han menar att ledarskapet och beslutsfattandet är avgörande faktorer för en verksamhets framgång.

– Ledare som vågar ta risker och vara förespråkare för förändring kan inspirera och skapa förtroende bland sina anställda. Men det är svårt att fatta beslut om man inte har tillräcklig kunskap och erfarenhet, vilket kan leda till rädsla för att misslyckas och en tendens att söka konsensus istället för att ta risker, säger Amer.

I vloggen diskuteras hur kulturella skillnader kan påverka beslutsfattandet och betydelsen av att hålla jämna steg med den snabba teknologiska utvecklingen. Amer påpekar även vikten av att ha personer i organisationen som är specialiserade på att söka och utvärdera teknologiska lösningar för att undvika en långsam upphandlingsprocess.

– Jag brukar säga att gör man fel, så är det bättre än att inte göra något alls. Framgång når man inte genom att göra ingenting. Man måste våga. Det finns ingen i världen som kan planera framgång.

I detta avsnitt: 

  • Full buy-in och dedikation till teknik och innovation är avgörande för att driva förändring och utveckling framåt.
  • Att ha en person i ledningen som verkligen kan teknik, förstår affären samt strategi är viktigt för att fatta relevanta beslut.
  • Att inte vara rädd för att misslyckas. Rädsla är bara ett mindset som kan förändras för att driva förändring och innovation.