_Z8A2705 Mikrofon.jpg

Att lyckas med förändringsprocesser

I avsnitt #12 av iCores Vlogg, Affärsarkitektens dilemma delar konsulten och företagaren Vivianne Almstedt med sig av sina erfarenheter av att arbeta med förändringsprocesser. Viktiga aspekter är teknik, process och människor. För att lyckas med en förändring är det avgörande att få med sig människorna och få dem att tycka att det är roligt.  

– Det kan vara en utmaning att få människor att ändra arbetssätt men det handlar om att ha tålamod och hjälpa personen att klara av det som är nytt, säger Vivianne Almstedt. 

Om processerna inte fungerar ordentligt kan det bli svårt att digitalisera dem. För att lyckas behöver företag ha kompetens, en bra plattform och ordning och reda. Utmaningarna ser liknande ut oavsett bransch, men mycket beror på IT-mognaden i företaget.  

– Om företaget har låg mognad är det viktigt att dokumentera processerna för att kunna digitalisera dem för att undvika ”jobbprotection”, säger Vivianne. 

Utmaningen ligger i att implementera förändringar i administrativa processer, som ekonomi, lön, HR och IT. För att ens kunna digitalisera och automatisera sin verksamhet behöver företag ha ordning på alla processer, och säkerställa att medarbetarna känner till dessa. 

– Företag behöver ha lika mycket fokus på teknik, processer och människor för att uppnå bästa resultat, säger Vivianne Almstedt. Det är viktigt att inte låta gamla relationer och lojaliteter hindra företagets tillväxt framåt, säger Vivianne. 

Se hela intervjun med Vivianne Almstedt för att få värdefulla insikter om hur företag kan lyckas med att effektivisera sin verksamhet genom digitalisering. 

I detta avsnitt: 

  • Framgångsfaktorer vid förändringsprocesser: Teknik, process och människor.
  • För att lyckas behöver företag ha kompetens, en bra plattform och ordning och reda.
  • Det är viktigt att inte låta gamla relationer och lojaliteter hindra företagets tillväxt framåt.