_Z8A2705 Mikrofon.jpg

Digitalisering är inte bara IT-avdelningens ansvar!

Att sätta ut en vision kräver att företag funderar över konkurrenskraft, framtidiga relevans och hur man kan skapa värde på nya sätt. Det är inte IT-avdelningen, utan hela företaget måste tänka om för att klara av att möta digitaliseringens kraft och skapa rätt förutsättningar för verksamheten.

– Ledningen och styrelsen behöver förstå vad digitalisering är och inte bara se det som en kostnadspost som ska hållas nere, säger Ylva Berg. Ylva Berg, affärsområdeschef på Afry och gästar avsnitt #10 i iCores Vlogg, Affärsarkitektens dilemma.

För Ylva är förändring inte en drivkraft i sig själv, utan snarare passionen att förbättra saker. Det handlar inte bara om IT, utan om att skapa nya sätt att skapa värde och relevans för företaget på lång sikt. När det gäller att införa en digital transformationsagenda inom ett företag betonar hon vikten av att styrelse och ledning måste förstå vad det handlar om. Det är inte enbart IT-avdelningen som ska driva förändringen, utan hela företaget måste sätta sig in i vad det digitala handlar om, säger Ylva Berg.

I detta avsnitt: 

  • Ledningen och styrelsen behöver förstå vad digitalisering är och inte bara se det som en kostnadspost som ska hållas nere.
  • Verksamheter som inte omfamnar digital transformation kommer att ha svårare att bibehålla sin konkurrenskraft på dagens marknad.
  • Det är inte enbart IT-avdelningen som ska driva förändringen, utan hela företaget måste sätta sig in i vad det digitala handlar om.
  • Tre starka rekommendationer för en lyckad digitaliseringsresa.