21_06_ICORE_Göteborg_1335.jpg
Artiklar

Byggsten #1 - Strategi

Radar Group har gjort en studie där de undersökt nuläge och best practice för att skapa affärsvärde med data. Under studien såg Radar flera typiska attribut hos de verksamheter som hade en strategisk grund för sitt data- och integrationsarbete. Dessa ansågs vara ”mer mogna” verksamheter. Ett antal av dessa attribut var återkommande hos samtliga eller näst intill samtliga ”mogna” verksamheter.

En tydlig strategisk grund gör det lättare för verksamheten att kapitalisera på möjligheterna med digitalisering. Huvudsyftet med studien som Radar Group nyligen har gjort var:

  • Att undersöka hur långt nordiska verksamheter har kommit avseende data- och integrationsmognad.
  • Att se vilken affärsnytta som verksamheterna skapar med data.
  • Att förstå vad de verksamheter som lyckas bäst gör annorlunda jämfört med andra.

Det är bevisat att verksamheter som har en tydlig strategisk grund för hur de arbetar med digitalisering också lättare kapitaliserar på möjligheterna med digitalisering. Dessa verksamheter har även en bättre motståndskraft och uthållighet vid kriser.

I studien ser vi att data- och integrationsstrategi är ett tydligt attribut kopplat till mognadsgrad. Tydligaste resultatet i studien kommer från de verksamheter som uttalat och etablerat både data- och integrationsstrategier. De verksamheterna har en större förmåga att utvinna värde från sin data. De lyckas fånga både interna och externa värden, det vill säga intern effektivitet såväl som externa möjligheter.

Att endast fokusera på en av de två områdena (data och integration), kan också till stor del bidra till att man kan dra nytta av sin data, men inte lika mycket som när båda områdena finns med i din strategi. De verksamheter som saknar data- och/eller integrationsstrategi anser sig tappa värde och det är främst kopplat till effektivitet och skalbarhet.

Byggsten #1 - Rekommendation

Framtagande av en data- och integrationsstrategi är vår första byggsten för dig som vill använda data för att skapa affärsvärde.