21_06_ICORE_Meeting_1219.jpg
Artiklar

Byggsten #4 - Definierade och digitaliserade verksamhetsprocesser

Radar Group har gjort en studie där de undersökt nuläge och best practice för att skapa affärsvärde med data. Under studien såg Radar flera typiska attribut hos de verksamheter som hade en strategisk grund för sitt data- och integrationsarbete. Dessa ansågs vara ”mer mogna” verksamheter. Ett antal av dessa attribut var återkommande hos samtliga eller näst intill samtliga ”mogna” verksamheter.

För att omsätta data- och integrationsstrategier till faktiskt affärsvärde måste det finnas definierade och digitaliserade processer i verksamheten.

Det räcker dock inte med att processerna är definierade, de måste också implementeras, rullas ut i hela verksamheten samt nå en hög efterlevnad. Först då kan ni se hög effekthemtagning av ert data- och integrationsarbete.

När organisationen når en hög processmognad är det också mycket lättare att börja automatisera dessa processer. Skalbarhet och effektivitet ligger till stor del i automatiseringsgraden så därför blir denna punkt oerhört viktig för helheten.

Följdeffekten av ökad processmognad blir att ännu mer data skapas. Datadrivna beslut underlättas då ännu mer i organisationen och möjligheter till att exploatera nya datacentriska affärsmöjligheter blir både lättare och mer naturliga.

Byggsten #4 - Rekommendation

Vår fjärde byggsten för dig som vill maximera affärsvärdet av din data är att fokusera på era affärsprocesser. Definiera, digitalisera, automatisera och rulla ut.