Teamwork4.jpg
Artiklar

Byggsten #5 - Sammanfattning

Nu har vi gått igenom de fyra viktigaste attributen som alla mogna verksamheter delar och som gör att de kan maximera affärsvärdet från sin data. Här är en kort sammanfattning med några viktiga take-aways från alla byggstenarna!

#1 Betydelsen av en data- och integrationsstrategi

De verksamheter som saknar data- och/eller integrationsstrategi anser sig tappa effektivitet och skalbarhet. Därför är framtagande av en data- och integrationsstrategi vår första byggsten för dig som vill skapa affärsvärde genom data.

# 2 Gemensamt datalager

20 procent fler så kallade ”tech leaders” bekräftar att de har ett gemensamt datalager som en tvärfunktionell källa i organisationen, till skillnad från”tech laggards”. Därför ska du som vill skapa affärsvärde genom data etablera just ett tvärfunktionellt datalager. Det lägger grunden för datadrivna beslut!

#3 Data- och integrationsfrågornas roll i verksamheten och företagskulturen

Att skapa ett datadrivet mindset i organisationen handlar till stor del om att skapa en tydlig roll för data- och integrationsfrågor i organisationen. Det handlar också om er kultur och hur den understödjer detta. Kulturen kan hjälpa eller stjälpa era möjligheter att skapa affärsvärde genom er data och era integrationer i verksamheten – så sätt rätt (datadriven) kultur i din organisation.

#4 Allt börjar i affärsprocesserna!

För att omsätta data- och integrationsstrategier till faktiskt affärsvärde måste det finnas tydligt definierade och digitaliserade processer i verksamheten. De ska självklart också implementeras och efterlevas för att nå önskat värde.

Utnyttjar du kraften som finns i din data?

Hur man nyttjar sin data kan se olika ut i olika organisationer. Men vi vet vilken tillväxtkraft det finns hos de mogna verksamheter som lyckas maximera affärsvärdet från sin data. Så vi hoppas du fått med dig flera tips som du kan implementera och som hjälper er i er digitaliseringsresa!

Har du frågor eller funderingar kring digitalisering, data och integration?