21_06_ICORE_Göteborg_1288_2.jpg
Artiklar

Byggsten #3 - Roll i organisationen & kultur

Radar Group har gjort en studie där de undersökt nuläge och best practice för att skapa affärsvärde med data. Under studien såg Radar flera typiska attribut hos de verksamheter som hade en strategisk grund för sitt data- och integrationsarbete. Dessa ansågs vara ”mer mogna” verksamheter. Ett antal av dessa attribut var återkommande hos samtliga eller näst intill samtliga ”mogna” verksamheter.

Att skapa ett datadrivet mindset i organisationen handlar till stor del om att skapa EN TYDLIG ROLL för data- och integrationsfrågor i organisationen. Det handlar också om hur er FÖRETAGSKULTUR understödjer detta.

Kulturen kan hjälpa eller stjälpa era möjligheter att skapa affärsvärde genom er data och era integrationer i verksamheten. Rätt kultur kan stärka rollen som data- och integrationsfrågor har och även säkerställa en stark efterlevnad i hela organisationen. Därför är data- och integrationsfrågors roll samt er företagskultur också ett viktigt attribut för att bedömas som en mogen organisation.

Att data- och integrationsfrågor har en stark roll i organisationen kan innebära många olika saker, exempelvis:

  • Att det finns ett starkt personligt eller organisatoriskt ägarskap och ledarskap (formellt eller informellt)
  • Att organisationen har lyckats bygga in frågan i sin kultur (datadrivet ligger i verksamhetens DNA)
  • Att fokus på data och integration finns med som dagligt inslag i verksamheten
  • Att organisationens ledning har insikter och prioriterar dessa frågor högt i sitt dagliga arbete.

Gemensamt för samtliga exempel ovan är dock att data och integration inte är en fråga om tekniska lösningar – utan en holistisk och tvärfunktionell fråga som berör både människa, affär och teknik.

De mogna verksamheter som lyckats etablera en stark roll för data och integration i organisationen har ett gemensamt tydligt fokus om att vara ”data-centriska” i sin strävan att skapa affärsnytta.

Byggsten #3 - Rekommendation

Vår tredje byggsten är att du tidigt i dina processer, och på ett naturligt sätt, ska utgå ifrån data när du skapar affärsnytta. Det lägger grunden för en stark roll för frågorna och bygger in rätt kultur.