iCore Bootcamp 2023 – Är ett gemensamt datalager framtiden?

iCore Bootcamp 2023 (november) –  iCores integrationsexperter och affärspartners pratar om betydelsen av datalager, och framförallt vikten av att veta vad det är man väljer att lagra.