iCore Summit 2023 – Är ett gemensamt datalager framtiden?

I denna video delar ledande experter inom IT och datahantering från några av Sveriges mest framstående företag med sig av sina erfarenheter och insikter om att etablera och använda datalager. De diskuterar hur datalager inte bara stöder verksamhetens rapportering och analysbehov, utan också spelar en avgörande roll i operativ integration.

"Idag, när man till exempel arbetar med Business Intelligence, tenderar man att betrakta datalagret ur ett rapporterings- och analysperspektiv. Det är dock avgörande att förstå att informationen och datan vi granskar där är densamma som hanteras i våra integrationer. Information skapas inte i datalagret; den föds i verksamhetens operationer", säger Peter Bengtsson, Enterprise Architect på iCore.

Medverkande

  • Jan Longnell, CEO, Goodfellows
  • Krister Lann, IT-chef, BabyBjörn
  • Magnus Dahlros, IT-chef, Vinga of Sweden
  • Henrik Rundcrantz, Senior Business Consultant, iGate
  • Dennis Dalviken, IT-specialist, Speed Group
  • Peter Bengtsson, Enterprise Architect, iCore