iCore Bootcamp 2023 – Behöver man en data- och integrationsstrategi?

iCore Bootcamp 2023 (november) – iCores integrationsexperter och affärspartners diskuterar betydelsen av att ha en data- och integrationsstrategi. När man väl har en strategi på plats, hur undviker man att den bara blir en pappersprodukt?