Teamwork5.jpg
Artiklar

Byggsten #2 - Datalager

Radar Group har gjort en studie där de undersökt nuläge och best practice för att skapa affärsvärde med data. Under studien såg Radar flera typiska attribut hos de verksamheter som hade en strategisk grund för sitt data- och integrationsarbete. Dessa ansågs vara ”mer mogna” verksamheter. Ett antal av dessa attribut var återkommande hos samtliga eller näst intill samtliga ”mogna” verksamheter.

Det andra attributet som mogna verksamheter har gemensamt är att de lagrar sitt interna (interna processer) och externa (kund- och leverantör) data i ett gemensamt datalager.

Det gör att dessa mogna verksamheter har lättare att utvinna värde genom användandet av data. Deras förmåga att samla, lagra och distribuera data tvärfunktionellt i organisationen förbättras avsevärt genom gemensamt datalager.

Mogna verksamheter som vill lägga grunden för ett datadrivet mindset ser data som en tillgång som ska göras tillgänglig för alla. Det är först då som ytterligare affärsvärde kan skapas.

Respondenterna i Radar Groups studie som har etablerat ett tvärfunktionellt datalager ser fler exempel på nyttor, bland annat:

  • Effektiviseringar i arbetsprocesser
  • Automatiseringar i processerna
  • Nya transformativa affärsmöjligheter skapade genom att använda verksamhetens data på nya sätt

Även öppen forskning bekräftar att de mest framåtlutade bolagen har ett gemensamt datalager och att detta är en gemensam datakälla tvärfunktionellt i dessa organisationer. Det skapar då förutsättningar för fler datadrivna beslut i hela organisationen

20 procent fler så kallade ”tech leaders” bekräftar att de har ett gemensamt datalager som en gemensam källa i organisationen, till skillnad från de ”tech laggards” som varit med i olika forskningsstudier.

Byggsten #2 - Rekommendation

Vår andra byggsten för dig som vill skapa affärsvärde genom data är att etablera ett tvärfunktionellt datalager.