Hultafors.jpg
Hultafors Group logotyp

Företagsförvärv ställer höga krav på effektiv integration

Hultafors Group är ett ledande varumärke inom personlig skyddsutrustning, handverktyg och tillgänglighetslösningar. Företaget strävar efter tillväxt, både organiskt och genom förvärv, vilket ställer höga krav på effektiv integration av olika system.  

– iCores Integration Suite möjliggjorde integration och kommunikation med alla parter, såväl de interna som EDI-trafiken med externa parter. Mycket arbete kunde standardiseras, säger Mårten Larsson, IT Integration Director. 

Hultafors Group växer delvis genom uppköp, vilket ställer höga krav på flexibilitet och effektiva integrationer. Företaget har samarbetat med iCore i över 10 år .

– Fördelarna med iCores integrationsplattform är automatisering, effektivisering och spårbarhet. Man blir varse om något går fel direkt, om något meddelande går fel så blir det en omedelbar feedback. Alla integrationer är samlade på ett ställe och vi har iCore som huvudpartner vad gäller integrationer och EDI.

En bra plattform gör det lättare att öka antalet transaktioner, ger kostnadseffektiviseringar och minskar manuellt jobb. Det blir en effektivitetsvinst på ett eller annat sätt. 

Mervärden är grunden till integrationsstrategin 

Hultafors Group köper licenser och konsulthjälp från iCore och har en on prem-lösning i hostad miljö. När samarbetet med iCore ingicks var molnerbjudandet inte klart.  

– Idag skulle vi sannolikt valt molnlösningen och man skulle kunna säga att vi just nu är i ett hybridläge. Vissa lösningar köper vi som SaaS och vissa lösningar ligger on prem. Molnlösningar är något som vi tittar på framledes och är en del i en framtida strategi.

Mårten betonar vikten av att mervärdena med ett företagsförvärv behöver adresseras tidigt i processen eftersom detta utgör grunden för hur integrationsstrategin ska sättas upp. Företaget är ute efter synergier för att kunna kapitalisera på investeringen, framför allt att kunna addera extra försäljning i befintlig struktur.

 Idag kan Hultafors Group hantera EDI-trafik oavsett uppköp, tack vare iCores integrationsplattform.  

– Oavsett vilka system som det uppköpta bolaget har, så kan vi lösa det. Det är också lätt att koppla loss system. iCore har varit väldigt lätta att arbeta med och det är därför som vi har haft ett mångårigt samarbete. Tiden vittnar om en bra arbetsrelation, säger Mårten Larsson.