Kinnarp_2.jpg
Kinnarps logotyp

E-handel stöder komplexa produktkonfigurationer

Kinnarps erbjuder inredningslösningar för offentliga miljöer och kontor. Med högkvalitativa produkter och liten miljöpåverkan hanterar företaget hela kedjan - från råvaror till färdiga lösningar för kontorsutrymmen. Idag är Kinnarps den tredje största möbeltillverkaren i Europa med försäljningskontor i app. 35 länder. Koncernen har 2 200 anställda och en total omsättning på 3,5 miljarder SEK.

Att ha ett väl fungerande e-affärssystem är absolut nödvändigt för ett företag som Kinnarps. Försäljning via e-affärer växer explosivt och under de senaste tre åren har elektroniska transaktioner ökat med 100 procent. Det är Kinnarps uppgift att förse kunderna med en högklassig lösning för elektronisk beställning och fakturering. Det har faktiskt visat sig vara ett krav för att behålla gamla kunder och få nya.

Kinnarps är idag Europas tredje största leverantör av interiörlösningar för arbetsytor. Utbudet är gigantiskt och t ex en kontorsstol kan finnas i otaliga kombinationer. Många kunder får en skräddarsydd produktkatalog. Efter att ha valt produkter skickar kunden en beställning från sitt interna inköpssystem.

För att hantera en stor mängd komplexa beställningar krävdes en lösning som enkelt kunde integreras med de interna systemen. Kinnarps valde att samarbeta med iCore och deras integrationsplattform, iCore Integration Suite.

Med iCore kan Kinnarps slutkunder och e-marknadsplatser skicka beställningar från vilket affärssystem som helst. Beställningarna översätts automatiskt så att de matchar Kinnarps egna system. iCore fungerar som ett nav för elektroniska beställnings- och fakturadokument. Naturligtvis sparar detta tid och pengar.

I grund och botten handlar det om att rationalisera våra e-affärsprocesser, och på lång sikt handlar det också om att utveckla e-affären. För närvarande levererar vi produktkataloger på fyrtio olika sätt och det finns lika många sätt att ta emot en beställning. Med iCore kan vi lösa mycket av detta, särskilt order- och fakturadministrationen.

Jörgen Lundgren, e-handelsansvarig på Kinnarps

För närvarande har Kinnarps 120 kunder som använder e-affärssystemet för beställning. En naturlig utveckling är att fler och fler kunder kommer att börja använda den. För kunden är elektroniska inköp ett sätt att effektivisera affärsprocesserna. För Kinnarps är det ett sätt att tillhandahålla ytterligare tjänster till hela kundlösningen.

Kinnarps strävar alltid efter att erbjuda kunder kompletta lösningar och e-handel som en av de viktigaste delarna av erbjudandet. iCore är en av komponenterna i de lösningar som utvecklats av Kinnarps - lösningar som nu har blivit stora försäljningsargument.

– När jag var ganska ny på Kinnarps hade jag ett viktigt försäljningsmöte med en kund i Paris. De hade en policy att inte implementera mer än två leverantörsproduktkataloger i deras inköpssystem, och det var vad de för närvarande hade i systemet. Men efter mötet, när vi hade visat vår e-affärslösning, kringgick de policyn för två leverantörer och beslutade att också införa vår lösning. En robust och smidig e-affärslösning är verkligen en nödvändighet för att göra affärer idag.