Nobia_HTH_2.png
Nobia logotyp

”iCore gör att vi kan fokusera på affären”

Nobias önskemål om att uteslutande fokusera på sin egen affärsverksamhet ledde till samarbete med iCore, vilket frigjorde resurser till egen verksamhetsutveckling. Samtidigt minskade upprepande arbetsuppgifter drastiskt.

– Vi ville utveckla våra idélösningar och fokusera på affären utan att behöva ha intern kunskap kring hur integrationen ska sättas upp. Allt det sköter iCore för oss, säger Urban Larsson, IT-chef på Nobia.

Nobia är Europas största köksleverantör med 19 varumärken och en omsättning på cirka 14 miljarder kronor. Företaget sysselsätter 6 000 anställda och finns i Norden, Storbritannien, Holland och Österrike. Kända varumärken är bland annat Marbodal och HTH.

– Vi levererar ut ungefär 4 000 monterade skåp per dag från Tidaholmsfabriken. Även vitvaror, eftersom vi levererar kompletta kök.

Produktionen sker i Tidaholm men ska snart flyttas till en ny fabrik i Jönköping. 750 personer jobbar i fabriken och 100 på marknadsbolaget. Alla beställningar går via Nobias affärssystem och iCores integrationsplattform. Även ett komplett orderflödessystem och alla lagertransaktioner länkas samman där.

Integrationsplattformen säkerställer att alla system synkas. Order- och leveransbekräftelse går via iCore Cloud och vi får direkt information när vår partner har plockat och levererat. Sen går faktureringen automatiskt.

– iCore knyter ihop kommunikationen mellan Nobias system och våra partners system. Vi köper lagerhantering av en partner och levererar skåp och komponenter dit. Hela flödet från kundorder, plock, paketering och transport sköts på 24 timmar. Vår partner skapar transporter via sitt system och vårt system hanterar lagerdetaljerna.

Nobia äger lagret och får in alla order medan deras partner lagerför, plockar och transporterar. Allt knyts ihop via iCores Cloud-lösning.

– Vår partner ville fortsätta att jobba i sitt system, det var viktigt för dem. Tack vare iCore kunde vi lösa det. Integrationsplattformen säkerställer att alla system synkas. Order- och leveransbekräftelse går via iCore Cloud och vi får direkt information när vår partner har plockat och levererat. Sen går faktureringen automatiskt.

Nobias utgångspunkt har hela tiden varit att fokusera på sin affär och överlåta integrationen till iCore.

– Det är en win-win eftersom vi kan fokusera på vår kärnverksamhet och slipper bekymra oss för integrationen. Det löser iCores konsulter, säger Urban Larsson.