esab2.jpg
ESAB logotyp

ESAB har all kontroll de behöver

ESAB är en av världens största tillverkare och leverantörer av svets- och skärutrustning. Globala företag som ESAB brottas ständigt med stora integrationsutmaningar. De måste hitta sätt att göra det möjligt för olika affärssystem i olika länder att kommunicera med varandra och slå samman lösningar från olika produktgenerationer.

Som chef för integrationsplattformen är Paul Latter ansvarig för att underlätta informationsöverföringen mellan alla system för att förenkla de dagliga uppgifterna för tusentals av hans kollegor som arbetar med dessa verktyg. Med iCore Solutions har samordningen varit enklare än väntat och ESAB har redan gått vidare till nästa steg i automatiseringsprocessen för IT-infrastrukturen.

Som kommandobryggan i Star Trek

ESAB är en av världens ledande tillverkare och leverantörer av manuell svetsning och skärutrustning, och de har stora krav på en väl fungerande IT-arkitektur.

– Vi började arbeta med iCore eftersom vi såg dem som en fullfjädrad problemlösare för vår komplexa IT-arkitektur. De erbjöd en heltäckande lösning istället för bara en adapter mellan två system, säger Paul Latter.

– För mig är iCore nästan som kommandobryggan på Starship Enterprise i Star Trek. I TV-showen finns det olika typer av utomjordingar som måste lära sig att arbeta tillsammans, men våra behov kan vara ännu mer komplexa. iCore fungerar som en universell översättare som gör att alla system kan förstå varandra.

Kontroll på flödena

ICore har främst hjälpt ESAB att ta kontroll över flödet av transaktioner som passerar genom systemen varje dag. På ett år administrerar iCore-lösningen cirka en och en halv miljon transaktioner. Vad lösningen gör är i grunden att översätta dokument i olika format så att de alla kan passera sömlöst in och ut ur företagets affärssystem.

Fel hanteras snabbt

iCore har också hjälpt ESAB att spåra problem som kan uppstå. Det finns många saker som kan gå fel i ett komplext system som det hos ESAB. Idag hanteras fel snabbt och kunder får sina beställningar snabbare än tidigare.

Vår första implementering av iCore-lösningen var så friktionsfri att vi snart började tänka på hur vi kunde utveckla lösningen för andra ändamål.

Spårbarhetsfunktionen kommer att utökas så att användarna kan få ännu mer detaljerad felinformation och kundkommunikationen automatiseras. För närvarande finns det flera sätt att skicka och ta emot elektroniska dokument. Målet är att slå samman dessa så att alla dokument så småningom går samma väg.