BergmanBeving_banner_iCoreColors.jpg
Bergman & Beving logotyp

"Vi har ersatt fem plattformar med en"

Lägre kostnader och mindre risk för störningar, samtidigt som man uppnår större synergier och har mer frihet att lägga till eller ta bort applikationer. Listan med fördelar för holdingbolaget Bergman & Beving, som flyttade all sin integration till iCore Integration Suite under 2019, är lång.

- Vi gör många företagsförvärv, och med ett ökande antal olika system behöver vi en kapabel integrationslösning för att hålla oss steget före. Att flytta från lokalt till molnet gör detta behov ännu större, säger Sara Carlsson, IT-chef på Bergman & Beving.

Som holdingbolag specialiserat på byggmaterial, arbetsplatssäkerhet, verktyg och förbrukningsvaror använder Bergman & Beving många olika system och applikationer inom koncernen. De möter inte bara utmaningarna med att integrera sina egna applikationer utan även andra förvärvade företags. Målet är dock att låta alla företag i gruppen behålla sina egna affärssystem och applikationer.

- Det är viktigt att alla enheter inom Bergman & Beving behåller sin frihet för att fatta snabba affärsbeslut.

Det stora antalet affärsenheter i kombination med Bergman & Bevings ambition att ständigt utvecklas skapade ett behov av en flexibel och pålitlig integrationsplattform.

Vi hade tidigare fem olika integrationsplattformar, vilket inte var en praktisk lösning framöver. Så vi bestämde oss för att använda iCore Integration Suite för att ersätta dem alla, och tillsammans med iCore implementerade vi en framgångsrik integrationsstrategi.

Integrationsplattformen kopplar samman de olika företagen och deras applikationer. Inte alla Bergman & Bevings applikationer är integrerade med iCore-plattformen - det varierar från fall till fall. Huvudmålet är att effektivisera varje företag och vid behov återanvända befintliga integrationer.

- På så sätt kan de företag i gruppen som till exempel behöver leveranskedjetjänster eller finansiella applikationer dra nytta av befintliga system och integrationer. Det skapar viktiga synergier och ger våra företag större frihet att lägga till, ändra eller ta bort applikationer.

Integrationsstrategin har minskat risken för störningar, eftersom iCore Integration Suite skapar ett separat lager där systemen fungerar oberoende av varandra. Den nya integrationsplattformen kommer också att göra den gradvisa övergången från lokala till molnbaserade applikationer mycket enklare för Bergman & Beving.

- Bergman & Beving kommer att finnas i en värld med både lokala och molnbaserade applikationer i många år framöver. Vi vill inte hindra våra företag från att förvärva nya system, men vi vill se till att besluten fattas med våra affärsintressen i åtanke, och med integrationerna har det nu blivit verklighet.

Migreringsprojektet startade våren 2019. Teamet som ansvarar för integrationer i IT-avdelningen på Bergman & Beving består av endast fem personer, men de klarar fortfarande att hantera system och applikationer för mer än 15 företag och 1000 anställda. Den nuvarande organisationen är mycket kostnadseffektiv, och det möjliggör sammanförande och tillväxt av kunskap inom IT-avdelningen.

- Vi har lyckats sänka våra IT- och systemkostnader, delvis genom att ha färre system men också med färre licenser och arbetstid. Nu kan vi leverera affärsfördelar snabbare till vår företagsgrupp, säger Sara Carlsson.