Baby Carrier One (3).jpg
BabyBjörn logotyp

"Vi köper bara av de som är bäst"

– Våra integrationsprojekt är långt ifrån enkla och bygger på unika lösningar för varje situation. Det är komplext och utmanande. Men det finns ingen utmaning som iCore inte har löst, säger Krister Lann IT-chef på BabyBjörn.

En som har varit med länge hos BabyBjörn är Krister Lann. Med mer än 30 år på bolaget är han en riktig trotjänare och följt med på Babybjörns framgångar, från att bara finnas på den svenska marknaden till att bli en global aktör med tonvikt på de amerikanska och asiatiska marknaderna och med en omsättning som idag är mer än en miljard kronor. Han har även varit drivande i den digitala resan BabyBjörn startade för mer än tio år sedan tillsammans med iCore.

Vi har aldrig haft ambitionen att bygga upp en intern it-avdelning utan vill köpa in den bästa kompetensen. Vår specialitet är beställarkompetens där iCore kan hjälpa oss i beslutsfattandet. De är ett bra bollplank när vi tekniskt ska sätta upp vissa lösningar.

Med kunder över hela världen har en av utmaningarna varit kommunikation mellan lagersystem hos olika underleverantörer eftersom det saknas standarder, som vi exempelvis finner inom fordonsindustrin med deras EDIFACT. I stället har iCore skapat en integrationslösning så systemen kan kommunicera med varandra. Hittills har iCore hjälpt BabyBjörn med ett 50-tal olika integrationer.

Vårt behov är att ha en partner som iCore och som förstår vår verksamhet och därför kan bygga integrationer för olika behov längs vägen i vår utveckling.

Närmast i pipelinen i samarbetet mellan iCore och BabyBjörn är bygga integration för e-handel åt dotterbolaget i USA. På så vis ska kunderna lättare kunna lägga sina order. Att iCore har fått förtroendet för uppdraget ser Krister Lann som en självklarhet:

– Vi köper alltid våra tjänster hos de som är bäst, säger Krister Lann.