Sök

iCore – din strategiska integrationspartner

I mer än 20 år har vårt uppdrag varit att hjälpa företag att hantera en allt större mängd data. Vi gör detta genom att erbjuda strategiska lösningar för affärsintegration baserat på vår B2B-integrationsplattform och expertis.

Vi gör komplicerade IT-strukturer smartare och effektivare och omvandlar svåra problem till enkla lösningar. Kort sagt - vi förvandlar data till vinst!

"Företag som arbetar professionellt med sin data är de största vinnarna. Företagsintegrationslösningar har en ännu viktigare roll att spela i framtiden"

Läs en intervju med iCores VD Mikael Boqvist här.

”Tidpunkten kunde inte ha varit sämre när Mikael Boquist, Thomas Madsen och Håkan Holm grundade iCore Solutions i januari 2001. Dot-com-bubblan hade spruckit och ekonomin och förtroendet för IT-konsulter låg på en historiskt låg nivå. "

iCore grundades år 2000 av en grupp vänner från Strålfors System. Vårt företag har vuxit organiskt genom åren och idag har vi mer än 50 anställda och har kontor i Göteborg, Stockholm och London. Vi är en nordisk ledare inom integration med erfarenhet från mer än 2000 projekt i 30 länder. Vi når marknaden genom vår egen organisation, liksom ett professionellt partnernätverk.

Vi är självfinansierade och lönsamma och har fått högsta kreditbetyget (AAA) av flera kreditrankningsinstitut.

Våra värderingar

Våra kärnvärden definierar oss som företag och individer. De hjälper oss att framgångsrikt hantera vår verksamhet, våra relationer med kunder och partners och definiera hur vi samarbetar och kommunicerar. Våra kärnvärden är:

Reliability/Trovärdighet

  • Vi håller våra löften.
  • Vi får saker att hända.
  • Vi agerar med integritet och respekt.

Dedication/Engagemang

  • Vi strävar efter att alltid överträffa våra kunders förväntningar.
  • Vi låter våra kunder definiera villkoren för framgång och använder våra produkter och lösningar för att hjälpa dem att nå sina mål.
  • Vi är resultatinriktade - vi får jobbet gjort.

Innovation

  • Vi drivs av framåtblickande och kreativitet - innovation är nyckeln till vår framgång.
  • Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår kultur och attityder.
  • Vi är inte rädda för att utmana härskande paradigm.
Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: