M3UA Benelux 2023.png
  • Datum
  • Plats Van der Valk Hotel, Schiphol Airport

M3UA UK Conference

M3 User Association (M3UA) är en oberoende ideell organisation bildad av och för företag som arbetar med Infor M3 ERP-lösning. Organisationen finns till för att möjliggöra och uppmuntra informations- och kunskapsutbyte mellan sina medlemmar och för att representera deras intressen i alla frågor som rör Infor M3 ERP-lösning.

Vi ser fram emot att delta i årets Benelux-konferens som är planerad att äga rum den 10-11 oktober på Van der Valk Hotel, Schiphol flygplats. iCore är en självklar deltagare på konferensen eftersom digitalisering och effektivisering är en del av vårt DNA. 

På iCore har vi många års erfarenhet av att integrera med Infor M3. Vår lösning säkerställer säker och pålitlig hantering av dina affärskritiska data och ger dig flexibel drift av dina integrationer, på plats, i molnet eller som en hybrid.

För mer information, besök konferensens evenemangssida.