M3UA UK 2024-large.jpg
  • Datum
  • Plats Hilton Manchester Deansgate

M3UA UK Conference

M3 User Association (M3UA) är en oberoende ideell organisation bildad av och för företag som arbetar med affärssystemet Infor M3. Organisationen finns till för att möjliggöra och uppmuntra informations- och kunskapsutbyte mellan sina medlemmar och för att representera deras intressen i alla frågor som rör Infor M3.

Vi ser fram emot att delta i årets UK-konferens som är planerad att äga rum den 16-17 april på Hilton Manchester Deansgate hotell. iCore är en självklar deltagare på konferensen eftersom digitalisering och effektivisering är en del av vårt DNA. 

På iCore har vi mångårig erfarenhet av integration med Infor M3. Vår lösning säkerställer säker och tillförlitlig hantering av dina affärskritiska data och ger dig flexibel drift av din integration i molnet, lokalt (on-premise) eller som en hybridlösning.

För mer information, besök konferensens evenemangssida.