AdobeStock_524418405.jpeg
Elis Tvätt- & Textilservice logotyp

Strömlinjeformade processer för Elis Tvätt- & Textilservice

Elis Tvätt- och Textilservice är ett multinationellt företag med verksamhet över hela världen. Deras huvudsakliga affärsmodell fokuserar på att utveckla och tillhandahålla skräddarsydda lösningar för linne, arbetskläder, hygien- och skönhetsprodukter inom en rad olika branscher. 

En stor organisation som Elis har många ordrar och mycket kundkontakt, vilket sätter press på deras interna processer. Det krävs effektiva processer för att lägga grunden för en fläckfri orderhantering och därigenom skapa en sömlös och bra kundupplevelse. 

Vi har träffat Henrik Rundcrantz, grundare av iGate Consulting, som är Elis IT-partner sedan 2012 och även en betrodd partner till iCore. Henrik berättar om den avancerade integrationslösning som iGate har byggt åt Elis och rollen som iCores integrationsplattform spelar i att drastiskt korta ner ledtiderna och bland annat möjliggöra för expansion av Elis kundorderflöde.

– iCore är fantastiska på att modernisera såväl äldre som nyare versioner av Movex/M3 system och därigenom få igång ett modernt tänk och flöde i verksamheten, säger Henrik.

En digital transformation som förnyar beställningsprocessen 

I takt med Elis tillväxt ökade volymerna som de levererade mot sina kunder. Med en uppåtstigande kurva av ordrar och flera olika system började det bli ohållbart med en huvudsakligen manuell hantering av orderflöden.  

Manuell hantering är både energi- och tidskrävande och ökar dessutom risken för mänskliga misstag i olika led. Det Elis behövde var automatiserade processer som kunde leverera en sömlös integration mellan alla Elis olika system. iGate Consulting blev därför ombedda att modernisera Elis EDI lösning med hjälp av iCores integrationsplattform. 

Tack vare iCore-plattformens möjlighet att kopplas ihop med andra externa system men även med ERP-system oavsett version, har Elis kunnat uppgradera sig till ett toppmodernt integrationssystem. Dessutom har iCore byggt in unika möjligheter för extern kommunikation vilket många andra integrationsplattformar saknar. 

iGate hjälpte Elis att skapa en företagsanpassad EDI specifikation för orderprocessen i syfte att bland annat kunna hantera ordrar med kundunika önskemål och storlekar. Förutom att iGate har byggt in EDI stöd för orderprocessen så har de även byggt en koppling till ett externt PLM system. PLM systemet håller artikel och strukturdatabasen i Movex/M3 ständigt uppdaterad. 

iCore är fantastiska på att modernisera såväl äldre som nyare versioner av Movex/M3 system och därigenom få igång ett modernt tänk och flöde i verksamheten.

Lagerflytt till Polen satte ytterligare press på systemintegration 

Sedan en tid tillbaka är Elis centrallager utflyttad till Polen där all EDI kommunikation sker gentemot WMS (Warehouse Management System) systemet Apriso. Detta innebär att varje transaktion beträffande till exempel plocklistor och all in- och utrapportering i lager måste blixtsnabbt rapporteras till iCores plattform och vidare till Movex/M3. Totalt hanteras ett tiotal olika integrationsprocesser mellan lagret och iCore, inklusive periodvisa inventeringskörningar. 

Den lyckade implementeringen av iCores integrationsplattform och iGates vidare support i Elis digitala transformation har resulterat i dramatiskt högre effektivitet och kvalitetsförbättringar i Elis informationsflöde. Elis kan nu arbeta mycket mer ”avvikelseorienterat” istället för att behöva ägna sig åt ständig övervakning. Eventuella avvikelser och felaktigheter triggar iväg larm till interna kundservicen och supporten som kan hantera problemet direkt. 

Resultatet i slutändan blir högre kund- och medarbetarnöjdhet. Eftersom Elis kundtjänst kan lägga mer tid på att serva kunderna, samt att medarbetarna kan påverka sin arbetssituation på ett bättre sätt.