_Z8A2705 Mikrofon.jpg

Affärsarkitekter spelar en viktig roll för företagets framgång

I detta avsnitt gästas vi av "Mr M3", Henrik Billgren, en ikon inom affärssystem och med mer än 40 års erfarenhet inom området. De bolag som vågar fatta besluten och nyttja affärssystemens fulla potential kommer att vinna över sina konkurrenter, säger Henrik Billgren.

Affärsutveckling och digitalisering är avgörande för företags framgång, men många företag stannar upp i utvecklingen när det gäller att använda den enorma rikedom av data och information som finns. Affärsarkitekter spelar en viktig roll i att säkerställa företags framgång genom att designa och implementera effektiva processer och strukturer som stöder företagets mål. Men för att göra detta behöver de hantera en mängd utmaningar, inklusive att navigera genom komplexa hierarkier och övervinna motstånd mot förändring.

I detta avsnitt: 

  • Affärssystemleverantörer måste förstå kundens bransch och trender.
  • De bolag som vågar fatta besluten att nyttja affärssystemens fulla potential kommer vinna över sina konkurrenter.
  • Affärsarkitekter spelar en viktig roll i att säkerställa företagsframgång genom att designa och implementera effektiva processer och strukturer som stöder företagets mål.