Nicklas Andersson_Cropped.jpg

Integrationsverktyg leder till bättre och snabbare leveranser

Integrationskonsulterna på Navcite arbetar med företag inom tillverkning och distribution och har ett stort behov av integrationsverktyg för att optimera informationsflödet från order till faktura.

– Integration brukar komma sent i IT-projekt men det är fortfarande mycket viktigt för slutresultatet. Att ha tillgång till integrationspaket och moduler betyder att vi inte behöver börja från noll när projektets tidslinjer och budgetar är tajta, säger Nicklas Andersson, integrationsarkitekt på Navcite.

Navcite, arbetar främst med B2B-kunder med liknande system och processuppsättningar - företag som gör beställningar med stora lager, köper artiklar som används för tillverkning och ofta har komplexa prisstrukturer. För att undvika dyra avvikelser i order- och fakturaflöden måste informationsflödet vara helt automatiserat. Nicklas Andersson är en långvarig iCore-användare och han gillar att arbeta med en leverantör som tillhandahåller en kommunikationsstandard som är allmänt accepterad av tillverknings- och distributionsföretag:

– Vi vet att iCores standard fungerar till exempel med distribution till och från den offentliga sektorn, säger Nicklas Andersson.

Standarder och färdiga integrationspaket gör det möjligt för Navcite att fokusera på tjänster som tillför slutkunden verkligt värde, som att finjustera processförbättringar eller hantera fel och felplacerade beställningar. Eftersom integration är en del av alla IT-projekt i dessa dagar är inte det största problemet för integrationskonsulterna på Navcite att hitta kunder - det handlar om att kunna bemanna varje projekt och få projekt genomförda.

– Alla kunder har inte kontroll över hur de har konfigurerat sina IT-system vilket gör integration till en utmaning. Men med rätt verktyg kan vi kartlägga kundens konfiguration.

För Nicklas Andersson och hans team på Navcite handlar framgångsfaktorn om att förstå kundernas behov och vara nyfiken och lösningsorienterad. Han hävdar att det aldrig finns en fullständig lista över vad som behöver göras i ett integrationsprojekt.

– Slutresultatet blir så mycket bättre om vi har en djup förståelse för vad kunden vill ha och samtidigt få en uppfattning om helheten och vad som behöver göras. Det är verkligen kärnan i integrationen, säger Nicklas Andersson.