christer-soderlund_columbus_t2a7356.jpg
Nyheter

De sex vanligaste misstagen i integrationsprojekt

Framgångsrika affärsintegrationsprojekt lägger en viktig grund för framtiden och kan resultera i en effektivare organisation. Men för att uppnå önskade resultat krävs planering och en tydlig uppfattning om vad du försöker uppnå.

Christer Söderlund, integrationsarkitekt och seniorkonsult på M3CS, har arbetat inom IT-branschen i 25 år och har varit involverad i mer än 60 projekt. Med andra ord vet han hur man skapar lösningar för affärsintegration som uppnår de önskade resultaten och fungerar bra över tiden. I denna text listar han de sex främsta frågorna som kan stå i vägen för ett framgångsrikt integrationsprojekt.

1. De ansvariga känner inte till alla affärsprocesser som är inblandade

Ett alltför vanligt problem är att kunder inte har rätt personer som arbetar med projektet. Du behöver någon som känner till alla företagsprocesser, inte bara de som berör en viss avdelning."

Här är ett exempel: En klient använder gamla integrationer. Klockan fem varje dag exporterar de alla sina 17 000 kunder från ERP-systemet och importerar dem till CRM-systemet. Även om detta kan fungera bra i de flesta situationer, tar metoden inte hänsyn till att nya kunder läggs till i systemet under dagen.

För att förbättra processen finns det två olika lösningar:

  • Skapa en integration som automatiskt exporterar en kund när en förändring sker.
  • Instruera systemet att endast exportera aktiva kunder.

Vilken som är rätt lösning beror helt på kunden och deras behov. Om du har en person som är väl insatt i processerna för organisationen kan du fatta bättre beslut."

2. Det finns ingen väldefinierad kravspecifikation

Varje projekt behöver en detaljerad kravspecifikation som berättar för alla inblandade exakt vad som ska levereras i varje steg i projektet.

3. Det är inte klart vem som är ansvarig

Som i de flesta andra situationer är styrning naturligtvis mycket viktigt. Du behöver någon med ett tydligt mandat för att fatta beslut. Den här personen är alltid någon på klientsidan.

4. Det finns inte tillräckligt med tid

Att inte se till att den ansvariga eller andra nyckelpersoner på klientsidan har tillräckligt med tid för projektet är ett vanligt misstag.

5. Du fokuserar inte på helheten

Jag ser ofta klienter spendera mycket tid och pengar på att försöka lösa problem eller situationer som sällan uppstår. Till exempel vill de ha specifika automatiserade regler för specifika kunder. Då är min roll som konsult tydlig: Jag ifrågasätter deras motiv och frågar dem "Är det värt det?" I många fall är det inte det.

6. Det finns inte tillräckligt med planering

Många kunder kommer till mig med idéer och vet vad de vill uppnå. Men ofta saknas kunskap. En av de viktigaste delarna av affärsintegration är noggrann planering. Komplexitet är alltid en riskfaktor och stora företag har många olika processer som måste beaktas. Med noggrann planering minskar du risken för otäcka överraskningar. Jag börjar alltid med en workshop och frågar klienten: ”Hur är din nuvarande situation? Vad vill du uppnå? Vad är dina planer för framtiden?" På det sättet kan vi skapa integrationer som fungerar bra och varar länge.