Innovation for impact.png
  • Datum
  • Plats Svenska Mässan, Göteborg

iCore på D-congress – Nyckeln till hållbar E-handel ligger i smart integration

Kunderna förändras. De är inte där de brukade vara. De beter sig inte som de brukade. E-handelslandskapet förändras drastiskt. Hur kan ditt företag förbli relevant i denna nya värld av handel?

Årets tema på D-Congress är ”Innovation for Impact” som handlar om hur handeln ska ta ledarrollen i näringslivets övergång mot en mer cirkulär ekonomi. Hållbarhet är idag helt avgörande för framgång inom retail. För att nå dit behöver du omvandla gamla inrutade rutiner och processer – till något smart, hållbart och effektivt.

Varför är vi på iCore så taggade på temat hållbarhet? 

Jo, de interna processerna inom e-handel är till stor del avgörande för hur väl de kan möta kundernas förväntningar på exempelvis kvalitet, leverans och hållbarhet. 

Genom att tänka igenom, dokumentera, digitalisera och automatisera era processer på bästa möjliga sätt, från inköp till leverans och logistik, kan du minska onödiga manuella steg och optimera era system för att skapa en kraftfull och hållbar inverkan. Och för att få till dessa effektiva processer är välfungerande system, data och integrationer helt avgörande. 

Vi vet att de företag som tar helhetsperspektivet och låter digitalisering, automatisering och hållbarhet genomsyra hela verksamheten är de stora vinnarna. Därför är vi på plats på D-Congress för prata om hur du kan optimera dina processer för en mer hållbar framtid och nöjdare kunder!

Vi hjälper dig att digitalisera och innovera för att göra skillnad. Passa på att träffa oss på D-Congress 6-7 mars!

Om D-Congress

D-Congress arrangeras av Svensk Handel och Svenska Mässan i Göteborg och är Sveriges mest populära och största mötesplats för digital handel. Varje år träffas fler än 2500 deltagare, över 100 utställare och drygt 100 talare på Svenska Mässan i Göteborg.

Till D-Congress eventsida