Nyheter

Handeln måste samarbeta för att innovera på ett hållbart sätt

Det är inte längre en fråga om att ställa om till en grön ekonomi eller inte – det är en fråga om hur vi kan göra det så snabbt och effektivt som möjligt. Därför är ”Innovation for impact” årets tema på D-Congress. Fokus ligger på hur handeln ska innovera för att ställa om till en cirkulär affärsmodell, berättar Per Ljungberg, Chief Innovation Officer på Svensk Handel.

Med ett betydande klimatavtryck på miljön är det nödvändigt för handeln att ställa om. Men för att det ska gå behöver vi även få med konsumenterna på omställningen. De måste vilja välja hållbart, och eftersom det är handeln som bestämmer vad som ska marknadsföras till konsumenter så behöver handeln hjälpa till att skapa en beteendeförändring hos konsumenterna. 

Handeln måste ta på sig ledartröjan här. Dels för att handeln styr konsumenterna till viss del, men också för att det politiska ledarskapet delvis brister. Handeln behöver tillsammans hitta lösningar på hur man ska driva omställningen framåt.

Per_Z8A5385.jpg

Det blir problem när politiken sätter regleringar och därefter pratar med handeln. Eventuella regleringar måste tas fram tillsammans med handeln för att det ska vara möjliga att implementera för att uppnå både ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Annars blir det att regleringarna snarare stjälper än hjälper näringslivet att leda den gröna omställningen, något vi vill göra.

Per Ljungberg, Chief Innovation Officer på Svensk Handel

Den stora utmaningen – från linjär till cirkulär 

E-handeln, framför allt, står inför utmaningen att gå från en linjär till en cirkulär affärsmodell. De behöver då få till en övergångsfas, där de både säljer nyproducerat och kompletterar med cirkulärt. 

– Detta är något vi kommer ha mycket fokus på under D-Congress där vi kommer visa på goda exempel där de lyckats med just detta. Vi kommer ha en session där vi tar upp tre e-handelsjättar som kombinerat försäljning av nya och begagnade varor på ett framgångsrikt sätt. De kommer under eventet att berätta hur de har gjort för att lyckas, säger Per.

Per berättar att handeln behöver hitta vad det är som krävs för att konsumenter inte bara ska välja produkter baserat på pris, utan snarare på hållbarhet och cirkularitet. De måste locka konsumenterna till att välja varor som kan användas under en lång tid framåt. Och för att göra det, behöver vi lyfta fram goda exempel och prata med varandra för att hitta de innovativa lösningar som faktiskt fungerar. 

Innovation handlar om att göra saker på nya sätt. Inom handeln har vi inte varit tillräckligt bra på att samarbeta för att innovera. Nu behöver vi samarbeta för gemensamma lösningar som innebär nya sätt att tänka och agera.

Samarbete och digitalisering tar oss framåt

Fram tills nu har var och en innoverat för sig, men nu är det dags att tillsammans hitta lösningar för att ta sig an denna gemensamma utmaning. 

– Handeln har så stora utmaningar, så vi måste samarbeta inte minst i den tidiga fasen för att hitta vägar framåt. Vi behöver jobba gemensamt, allt ifrån start-ups till stora jättar behöver ta tag i våra gemensamma utmaningar. Både när det gäller leverantörer och retailers, säger Per.

När man väljer samarbetspartners är det viktigt att de delar samma grundsyn och syfte, där de vill vara med och göra skillnad, betonar Per. Det är även bra att ha en kombination av flera olika partners, som är lyhörda och har bra erfarenheter.

Precis som man behöver samarbeta med andra företag inom handeln, behöver man samarbeta med den nya tekniken och AI. Diskussionen kring hur man anammar digitaliseringen för att accelerera förändringsarbetet är också något som kommer få ta plats på årets D-Congress. 

Vi behöver hjälpa konsumenter att göra hållbara val, och med hjälp av ny teknologi och nya verktyg kan vi göra det. Digitaliseringen blir en enorm möjliggörare för handeln där de får helt nya möjligheter att skräddarsy budskap till olika målgrupper genom exempelvis hyper-personalisering.

Diskussionerna kommer kretsa kring vilken roll AI och tech har i omställningen för handeln, hur man kan skapa beteendeförändring hos konsumenterna och hur man med hjälp av det digitala kan göra omställningen snabbare och mer effektiv. Kombinationen av tech och hållbarhet ger oss bra förutsättningar att ligga i framkant när det gäller hållbarhetsarbetet. Men vi behöver öka takten och använda AI för att driva omställningen för att kunna stärka Sveriges konkurrenskraft på marknaden, säger Per.

“Innovation for impact” blir en katalysator

“Innovation for impact” handlar om hur man, på ett hållbart sätt, kan hitta nya strategier och tillvägagångssätt som är hållbara ur alla perspektiv, socialt, ekologiskt och ekonomiskt, berättar Per. 

Är det inte hållbart ekonomiskt så är det inte hållbart på något sätt. Man behöver ställa sig frågan: hur kan vi se till att hållbarhet i sig blir utgångspunkten och det vi jobbar mot och innoverar mot för att bygga långsiktig tillväxt så vi blir ekonomiskt hållbara både nu och i framtiden?

Det är ett späckat program som väntar när man anländer till D-Congress, allt noga utvalt för att ge varje deltagare en rejäl dos av inspiration och kunskap. Tanken är att denna dag ska bli en katalysator för en grön omställning och ökad svensk konkurrenskraft.

Som besökare kan man förvänta sig att ta del av väldigt många framgångsexempel på bland annat hur man kombinerar hållbarhet och tech, flera spännande diskussioner om hur man jobbar med community och framtidens konsumenter, samt paneldiskussioner om lyckade samarbeten. Och, om man är med hela vägen, så kan man även se fram emot en riktigt rolig fest med Johnossi som liveband, berättar Per.

En stor del första dagen kommer handla om hur Sverige kan skapa ett tydligt grönt narrativ för att skapa en riktning framåt. Det kommer bli paneldiskussioner med bland annat ICA, Polarn o. Pyret, Boozt och hur man genom storytelling kan driva på omställningen. Även Cervera, Care of Carl, Houdini, Lindex kommer vara där och bjuda på intressanta diskussioner.

Det bästa är just att väldigt många är där, alla som jobbar med tech inom retail är på plats, både retailers och leverantörer. Man behöver denna typ av mötesplatser och samarbeten för att hitta nya arbetssätt framåt och lyckas stärka svensk konkurrenskraft.

Under andra dagen kommer det riktas mer fokus på internationella toppvarumärken, framtidens trender, vad är viktigt för generation Z och yngre generationer samt hur man bemöter och formar sin strategi efter det, berättar Per och hintar om fler spännande gäster som ännu inte har presenterats.

Per ser otroligt mycket fram emot hela D-Congress, men om han måste välja något som han ser extra mycket fram emot, så är det just alla möten och diskussioner med människor som är glada, uppspelta och har samma syfte – att påskynda omställningen till en grön ekonomi. 

– För att få till ett lyckat event behöver man ett bra program, bra nätverk och framför allt behöver man ha roligt! Det är det som är framgångsfaktorn med D-Congress.

d-congress-temabild-utan-text-875x450-01.jpg

Nätverka med iCore på D-Congress

Något av det bästa vi vet är att diskutera digitalisering och hur man kan skapa hållbara processer som både håller över tid och levererar affärsvärde. Därför är vi på plats på D-Congress, där vi ser fram emot spännande möten och intressanta konversationer. Vi kommer att bjuda på vår erfarenhet kring hur andra e-handlare lyckats nyttja data och digitalisering som språngbräda för att skapa hållbara processer. Vi ses på D-Congess! 

Läs mer om D-Congress 2024