AdobeStock_620500008.jpeg
Nyheter

Hållbarhet börjar i dina processer – Innovation for impact

Inom retail är hållbarhet inte bara en trend, det är en nödvändighet för att lyckas på en stenhård marknad. Det är inte längre tillräckligt att bara prata om hållbarhet; det är tid för handling och implementering som gör skillnad. Och det hela börjar i dina processer.

CSRD – Nya krav på hållbarhetsredovisning

Från och med i år, 2024, införs EUs nya direktiv om hållbarhetsredovisning - Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Direktivet syftar till att standardisera och stärka reglerna för hållbarhetsredovisning för företag. Tidigare har företag presenterat hållbarhetsredovisningar på olika sätt, vilket gjort att resultaten inte varit jämförbara. Genom det nya direktivet, kan EU nu förbättra jämförbarheten och tillförlitligheten i företagens hållbarhetsredovisningar.

Den nya hållbarhetsrapporten ska innehålla den information som behövs för förståelsen av företagets inverkan på hållbarhetsfrågor och hur hållbarhetsfrågor påverkar företagets utveckling, resultat och ställning. Det ställer även högre krav på informationsgivningen från de företag som omfattas, till exempel när det gäller den så kallade värdekedjan och utsläpp av växthusgaser.

Omställningen av interna processer bidrar till hållbarhetsmålen

Det är alltså inte längre en fråga OM att hållbarhet bör vara en central del i verksamheten, utan snarare en fråga om HUR det ska uppnås i ett långsiktigt perspektiv. I diskussionen om hållbarhet är det enkelt att enbart fokusera på produkter eller gröna initiativ. Det är absolut en viktig del i arbetet, men en kritisk och ofta förbisedd del av hållbarhetspusslet ligger i hur företag driver sina interna processer. Här spelar nytänkande och innovation en avgörande roll för att lyckas omvandla gamla inrutade rutiner och processer till något hållbart, smart och effektivt.

Hållbarhet kan inte vara en isolerad åtgärd eller ett särskilt projekt. På samma sätt som digitaliseringsinitiativ måste genomsyra hela verksamheten så måste även hållbarhet finnas med som en del av kärnstrategin och genomsyra allt ni gör. Först när hållbarhetsperspektivet genomsyrar hela verksamheten kan ni lyckas fullt ut. För att nå dit behöver ni dels specificera era hållbarhetsmål, men också sätta era processer för att nå målen.

Steg ett är alltså att tänka igenom och dokumentera processerna. Därefter kan ni digitalisera och automatisera processerna så långt det går, från inköp till logistik och leverans. Det leder till att ni som företag kan minska onödiga manuella steg och optimera era system för att skapa en så kraftfull och effektiv process som möjligt. Dessa effektiviseringar bidrar både till att minska onödigt resursslöseri, öka konkurrenskraft och förbättra kundupplevelsen, samtidigt som det har en positiv inverkan på era hållbarhetsmål.

Läs gärna mer här: Så kan hållbara processer inom retail göra skillnad för lönsamheten.

Att möta kundernas krav kring hållbarhet

Det är inte bara EU som ökar kraven, även kunderna ställer allt högre krav på företag - framför allt inom retail. Det innebär att processerna blir en viktig nyckel för att kunna skapa bra kundupplevelser och möta kraven. Logistikprocessen är ett exempel på just en sådan intern process som måste planeras och effektiviseras för att kunna möta kundernas krav på snabba leveranser såväl som hållbarhet.

Att handla online är bekvämt och smidigt och idag shoppar många kunder online. Men med den växande medvetenheten kring hållbarhet bland konsumenter har nu hållbara e-handelsleveranser blivit en viktig del för företag inom retail. Och det handlar om allt från strategiska, taktiska såväl som operativa perspektiv inom retailbranschen, förklarar Arne B Andersson från Svensk Handel.

Den gröna omställningen inom retail är ett ämne som kommer att få stort utrymme på årets upplaga av D-Congress, där årets tema är just “Innovation for Impact”. Att genom nytänkande och innovation skapa lösningar som gör skillnad på riktigt - både för dig som företag, men också för vårt samhälle.

Träffa oss på D-Congress 6-7 mars 2024!

Vi på iCore är övertygade om att hållbarhet och innovation inte bara är möjligheter att utforska utan en otrolig kraft för att forma en bättre morgondag tillsammans. Vi vet att de företag som tar helhetsperspektivet och låter digitalisering, automatisering och hållbarhet genomsyra hela verksamheten är de stora vinnarna.

Därför är vi på plats på D-Congress för att diskutera och hjälpa dig att skapa mer effektiva och hållbara processer. Vi hjälper dig att digitalisera och innovera för att göra skillnad! Vi ses i mars!

Läs mer om D-Congress 2024

d-congress-temabild-utan-text-875x450-01.jpg