Nyheter

Vägen till hållbara E-handelsleveranser

Om mindre än en månad går D-Congress av stapeln. Det är det största eventet i Norden inom handel och erbjuder värdefulla insikter och möjligheter till samarbete och nätverkande. Årets tema är ”Innovation for impact” och handlar om hur handeln ska ta ledartröjan i näringslivets omställning mot en mer cirkulär ekonomi.

Att e-handeln fortsätter att öka är det ingen som är förvånad över. E-handeln är populär eftersom det erbjuder en enkelhet och tillgänglighet som inte fysiska butiker kan. Men på senare år har kraven på hållbarhet blivit allt högre, både från konsumenter och myndigheter. Och därför är temat för årets D-Congress just hur handeln ska hitta hållbara lösningar och ställa om till en mer cirkulär affärsmodell. Vi fick möjligheten att diskutera leveransernas roll i en hållbar utveckling med Arne B. Andersson, senior e-handelsrådgivare på Svensk Handel.  

En hållbar leverans är mer än bara en leverans

Det är inte bara produkterna som ska ha så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Idag finns även en stark strävan inom branschen att uppnå hållbara leveranser. Diskussionen har fått alltmer uppmärksamhet under senare år, men det är många faktorer som man måste ta i beaktande för att kunna nå hela vägen.  

_Z8A2588 Arne B Andersson.jpg

När man säger leverans så är det lätt tro att det endast är själva transporten från handlaren till konsumenten som avses. Men det är mycket mer till e-handelsleveranserna än man tror. För att få till hållbara leveranser krävs ett samarbete mellan olika parter. Både konsument, handlare, myndigheter och leverantör av tjänsterna.

Arne B. Andersson, Svensk Handel 

Det är många delar som spelar in, menar Arne. För att få till en hållbar leverans behöver man tänka på att:  

  1. Förpackningarna ska vara optimerade för de produkter som konsumenten har köpt och optimerade för de olika leveransvalen som finns.  
  2. Val av förpackningsmaterial är viktigt. Man bör undersöka alternativa förpackningsmaterial till plast, exempelvis papper eller återvunnen plast.
  3. Returerna påverkar också, då det är en leverans från konsument till företag. Returen behöver vara enkel och tillgänglig för konsumenten.
  4. Den sociala hållbarheten är viktig, d.v.s. arbetsmiljön för chaufförer exempelvis. Samt att fordonet är så miljövänligt som möjligt.  
  5. Infrastrukturen påverkar givetvis också hållbarheten. Men behöver planera städer och kommuner så leveranser kan ske så smidigt och hållbart som möjligt.  

Det är ett ansvar hos handlaren, leverantörerna och stadsplanerarna att samarbeta för att se till att vi som samhälle kan få till en struktur som skapar förutsättningar för hållbara e-handelsleveranser.

Hur kan man minska returer och öka hållbarheten? 

Det är ingen hemlighet att returleveranser bidrar till ökade utsläpp. Men just när det kommer till returer har det uppstått en motsägelse hos konsumenter. De vill handla hållbart, men föredrar ändå att handla där det erbjuds fria returer, berättar Arne. Det visar på att det är enkelhet och tillgänglighet som prioriteras framför de utsläpp som en retur skulle generera. De vill ha möjligheten att ändra sig eller vara missnöjd, utan att det ska kosta extra pengar helt enkelt. Men för företag är oftast fria returer inte hållbart ur ett lönsamhets- och miljöperspektiv.  

Enligt en studie som gjordes på fria returer visade det sig att kostnaden för att erbjuda fria returer är större än den ökning av bruttovinsten som de fria returerna ger upphov till. 

För att minska antalet returer, utan att göra de mindre tillgängliga för konsumenterna, anser Arne att handlarna behöver skapa bättre content. Han menar att de behöver ta fram innehåll som bättre förmedlar produktens utseende och funktion, exempelvis genom mer innehåll i rörlig form där man ser produkten användas eller i olika sammanhang.

För att minska returer ligger mycket ansvar på handlarens sida att ta fram bättre content på sina produkter. De behöver fler bilder, bättre bilder och mer rörligt material för att ge konsumenten bättre uppfattning om produkten innan ett köp. Så konsumenten vet vad den får, vilket kommer minska returerna. 

Arne berättar också att det finns programvaror som man kan integrera i sitt affärssystem där man tydligt kan se vilka varor det är som returneras. Och genom att ha koll på sin returdata kan man planera sitt sortiment på ett bättre sätt. Det kommer att öka bruttovinsten samtidigt som det ökar förutsättningen för en mer hållbar leveranskedja.

”Innovation for impact” behövs för konkurrenskraften 

Temat för årets D-Congress är som sagt ”Innovation for impact” och handlar om hur handeln ska bli en drivkraft i omställningen till en mer cirkulär ekonomi. Orsaken till att Svensk Handel valde just detta tema för årets event förklarar Arne så här:  

– Det är viktigt för att vidhålla sin nationella och internationella konkurrenskraft. Idag behövs ett grönt narrativ för att bli konkurrenskraftiga och det kräver att vi hittar affärsmodeller som gör att vi kan bidra till en omställning. 

Företag behöver hitta värdet i cirkulära affärsmodeller 

Omställningen kräver att handeln går mot en mer cirkulär affärsmodell, men problemet ligger i att cirkulära affärsmodeller behöver bli mer lönsamma.

När det kommer till second-hand är den starkaste drivkraften hos konsumenten att det är billigt.

När det kommer till marknaden för begagnade varor är det mycket logistik för att få ihop hur varorna ska hämtas, hanteras, kategoriseras, prissättas och sen levereras på ett sätt som både är lönsamt för företaget, enkelt för personen som skickar in sina gamla varor och billigt för den som handlar. Man behöver kolla på logistiken i den cirkulära affärsmodellen och hitta ett affärsvärde i logistikmodellen. Företag behöver få till en process där det känns ”värt” för konsumenten, men att värt även innebär de värden de tillför utöver priset.   

Två dagar fullspäckade med innovation och inspiration  

Cirkulära affärsmodeller och mycket mer kommer att diskuteras på D-Congress där branschens främsta experter och e-handlare samlas för att knyta kontakter och samarbeta för att driva på den gröna omställningen.  

– Det blir ett gigantiskt nätverkande där det gemensamma syftet är att bidra till att sprida kunskap och inspiration. Det kommer att vara trångt, roligt och uppmuntrande. Två fullspäckade dagar gör att man åker hem fulltankad med inspiration och idéer, säger Arne.  

På frågan vilka diskussioner som Arne mest ser fram emot svarar han “hela första dagen”. Där kommer det riktas mycket fokus åt “the Green Deal”, cirkulär ekonomi och konsumtion. Det kommer även att ägnas en hel timme åt ämnet framtidens hållbara e-handelsleveranser med flera stora e-handlare som deltar, där Arne själv är med och modererar.  

Det kommer bli riktigt bra. Flera stora e-handlare, nästan alla, är med. Det kommer bli dynamiska paneldiskussioner och verkligen göra avtryck på de som lyssnar. Det kommer bli mycket bra insikter att ta med sig tillbaka. 

Arne belyser också vikten av att man efter konferensen fortsätter att aktivt driva dessa frågor i sitt arbete framåt. Det får inte bli en gnista av inspiration som sedan slocknar. Tanken är att detta blir en katalysator för det fortsatta arbetet med att ställa om.  

d-congress-temabild-utan-text-875x450-01.jpg

Träffa oss på D-Congress 6-7 mars 2024!

En viktig fråga som kommer diskuteras på D-Congress är hur digitaliseringen kan accelerera företagens hållbarhetsarbete. Och iCore är självklart på plats för att diskutera hur du kan få till hållbara processer med hjälp av digitalisering och automatisering. Här ligger nyckeln ofta i hur du integrerar dina system och applikationer. Det vet vi av erfarenhet är en framgångsfaktor för de e-handlare som verkligen lyckas. De erfarenheterna och mycket mer delar vi med oss av till alla som besöker vår monter. Vi ses på D-Congress!

Läs mer om D-Congress 2024