Visualisera ditt ekosystem för e-handel

RTL står för Retail, Transport and Logistics, och utgör själva hjärtat i e-handelslandskapet. Företag inom e-handel har ofta ett komplext och omfattande ekosystem av system och appar (t ex ERP, CRM, e-handelsplattform m.m.) som stöder deras affärsprocesser.

För att förenkla denna komplexitet har vi skapat en RTL-konfigurator som visar hur din systemkarta ser ut – eller kan se ut. Genom att få en överblick över alla dina olika system och hur de länkas ihop kan du sedan bygga nya och mer effektiva lösningar.

Starta konfiguratorn

Varför ska du använda konfiguratorn?

Överblick och förståelse

Med systemkartan får du en omedelbar överblick och förståelse för hur dina system och applikationer samverkar. Detta underlättar identifieringen av flaskhalsar och möjliggör effektivare planering för framtida utveckling.

Samsyn i ledningsgruppen

Ta med underlaget in i ledningsrummet, och förenkla kommunikationen av tekniska och strategiska planer med alla stakeholders inom organisationen.

En roadmap för integration

Med hjälp av systemkartan kan vi snabbt ta fram en roadmap som visar hur ert ekosystem för e-handel kan optimeras med hjälp av standardiserade integrationer, vilket minimerar behovet av manuella anpassningar och undviker komplexiteten hos punkt-till-punkt-anslutningar. 

23_40_iCore_portrait_5596_Tomas Z.jpg

Att anta en 'Best of breed'-strategi innebär att välja de främsta systemen för dina processer för att säkerställa optimalt stöd i verksamhetens alla delar. Genom att smart och långsiktigt kombinera nischade system kan du skapa maximalt affärsvärde utan att begränsa dig till en enda lösning.

Tomas Zorjan, retailexpert på iCore