"Gemenskapen och samarbetet i teamet är det viktigaste för mig"

I den här videon berättar Anna om sin roll som leveransansvarig på iCore Solutions. Hon beskriver sitt arbete som liknande en projektledarroll med ansvar över längre tid.