Linus Carlsson iCore.jpg
Nyheter

"Jag älskar att arbeta med människor"

Linus Carlsson är iCores nya LIA-student från Sälj & Marknadshögskolan i Göteborg. Han ser fram emot att sprida positiv energi och god laganda på iCore. Att få arbeta med människor är det som fått Linus intresserad av sälj och marknadsföring. På iCore kommer han bland annat arbeta med försäljning och identifiera nya kundgrupper.

Hej Linus, vad är ditt första intryck av iCore?

– Jag är fortfarande ganska ny här men det känns redan fantastiskt. iCore har en tydlig plan för praktikperioden och jag känner mig trygg med att det kommer finnas tillräckligt med tid och möjligheter att lära mig processerna från grunden.

– Främst kommer jag att arbeta med försäljning mot nya kunder så det blir troligtvis en del telefonsamtal. I försäljningsarbetet ingår också att identifiera nya kundgrupper och arbeta med paketering av iCores produkter.

Berätta om din bakgrund!

–  Jag har alltid tyckt om att arbeta med människor, vilket ledde mig in på säljspåret och studierna på Sälj & Marknadshögskolan. Innan dess har jag bland annat spelat hockey, där det är viktigt med både laganda och tävlingsinstinkt. Viktiga egenskaper när man arbetar med just sälj.

– Det känns väldigt roligt att få möjligheten att praktisera på iCore. Förhoppningsvis kan jag ta med min positiva energi och laganda hit.

Vad hoppas du ta med dig från din tid här på iCore?

– Fokus under praktikperioden är att lära mig så mycket som möjligt, både om iCores arbetssätt, hur branschen fungerar och hur man som företag kan arbeta med sälj, från första kundkontakt till påskrivet avtal. Detta tror kommer vara användbart i yrkeslivet och ett bra komplement till den kunskap jag får med mig från studierna.