Louise Wemme.png
Nyheter

Louise säkrar långsiktiga målsättningar i iCores utvecklingsarbete

Med mångårig erfarenhet av integration och projektledning är Louise Wemme som klippt och skuren för sin nya roll som produktägare på iCores utvecklingsavdelning. Här får hon nytta av sina strategiska förmågor och bidrar med kreativa lösningar som gynnar iCores kunder.  

Hej Louise, vad var det som lockade med just iCore? 

– Främst var det rollen som produktägare och att arbeta nära integrationer igen som lockade mig. Att arbeta tillsammans med ett kompetent team och bidra till att utveckla nya system är en rolig bonus.  

Vad har du för erfarenheter sedan tidigare? 

– Jag har arbetat i olika roller som projektledare och Business Analyst bland annat. Att arbeta med integrationer är inget som är främmande för mig, därför känns det som att rollen på iCore passar mig väldigt bra. Genom åren har jag genom samlat på mig en stor bredd av olika kompetenser som jag upplever att jag har stor nytta av.  

Du började på iCore i februari, hur har din första tid varit?  

– Den har varit jättebra! Det är roligt att få arbeta tillsammans med så många duktiga och snälla människor. Min närmsta chef, Petra Lafqvist, känner jag sedan tidigare så hon har verkligen varit en stöttepelare och hjälpt mig att snabbt komma in i arbetet. Alla på iCore är hjälpsamma och så kunniga inom sina specifika områden. Att samarbeta och lita på varandras expertis tror jag är A och O för att lyckas.  

I nuläget håller ni på att utveckla en ny spännande produkt till portalen, kan du berätta lite om det arbetet? 

– Förenklat kan man säga att det är ett visualiseringsverktyg av integrationskartan, ett komplement till portalen som vi kallar för AIM. Det är ett nytt fokusområde som vi håller på att utveckla parallellt med teamet som jobbar med portalen. 

– Dagarna börjar alltid med att vi kör ”stand-up” där vi uppdaterar varandra om vad som har gjorts och vad vi ska göra framöver. Sedan kan det vara allt från tekniska möten eller informationsöverföring. Det kan också vara att vi går igenom kundnytta och olika användningsområden som behöver utvärderas. Arbetet är varierat, men framför allt är det väldigt motiverande att se resultat av det arbete vi lägger ner.  

Vilka är dina främsta egenskaper som du vill bidra med till iCore? 

Jag är en positiv och kommunikativ person som gillar att arbeta i grupp. Jag är också strategisk, vilket gör att jag försöker bilda mig en uppfattning om hur det dagliga arbetet i förlängningen bidrar till att uppnå långsiktiga målsättningar.