Näva Gunnarsson.jpg
Nyheter

”Jag vill göra vardagen enklare för iCores kunder”

I december 2023 anslöt Näva Gunnarsson till iCore och rollen som UX-designer. Nu använder hon sina kunskaper till att förbättra användarupplevelsen i iCores produkter, där kundperspektivet alltid står högst i kurs.  

Välkommen Näva, hur har din första tid på iCore varit? 

– Det har varit riktigt bra! Jag kommer från en roll som webbredaktör och UX-designer på ett företag där jag ansvarade för innehåll och webbutveckling i nästan fem år. Detta är min första tjänst som UX-designer ”på riktigt” och jag har redan lärt mig så mycket på bara tre månader. Alla har varit otroligt hjälpsamma och jag växer gradvis in i arbetsuppgifterna.

Hur kommer det sig att du började på iCore?

– Jag såg en annons på Facebook som väckte mitt intresse. Det kändes som att tjänsten erbjöd en bra blandning av design, research och användarkännedom, vilket lockade mig att skicka in en ansökan. Jag fick också en bra känsla för företaget, där man har kul tillsammans, vilket är viktigt för mig.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

– Jag arbetar främst med att föra dialoger, både internt och externt, om nya funktioner som iCore bör implementera. Det kan exempelvis vara att ta fram olika prototyper som jag sedan presenterar för kunden. Därefter diskuterar vi tillsammans och jag får ytterligare input på vad användaren har för behov och önskemål. Tillsammans med produktägare utvärderar jag hur dessa funktioner skulle fungera och påverka användarupplevelsen, samt hjälper till att prioritera vad som ska utvecklas och när. Mestadels fokuserar jag på att utveckla portalen och AIM (Application Integration Map).

Vad ser du fram emot mest på iCore?

– Att få växa och utvecklas i arbetsrollen och fortsätta arbeta med att utvärdera kundernas behov för att på så vis bidra till iCores tillväxt. Jag tror att min öppna attityd och förmåga att vara lyhörd kommer att vara till nytta, därtill vill jag bidra med en positiv arbetsmiljö på kontoret.