Anna Björklund.JPG
Nyheter

Anna säkrar leveransen

Med mångårig erfarenhet av integration och projektledning är Anna Björklund som klippt och skuren för sin nya roll som leveransansvarig på iCore.

- Mottagandet har varit väldigt fint förberett av iCore. Relevanta genomgångar och presentationer om olika delar av bolaget har snabbt gett mig en bra grund och jag känner mig genuint välkommen och uppskattad.

Hej Anna, när började du på iCore?

Jag började för bara två veckor sedan, så det är väldigt nytt. Men jag känner mig ändå inte som ”ny-på-jobbet”, det känns bara trevligt och kul, vilket säger mycket om den inkluderande stämningen här.

Berätta vad du ska jobba med!

Jag kommer att börja som leveransansvarig vilket innebär att jag blir länken mellan kunden och teamet, den som håller i kommunikationen med kunden och bryter ned uppgiften i utvecklingsbara delar som sedan delegeras ut i teamet. Det är också den leveransansvarigas roll att fånga upp delarna, knyta ihop säcken och säkerställa slutleverans till kund.

Vad har du för bakgrund?

Innan jag började på iCore har jag arbetat många år med olika typer av integrationer och integrationsverktyg. Jag har både arbetat på utvecklarsidan, som delprojekt- och projektledare och lösningsansvarig.

Hur kommer det sig att du vill jobba på iCore?

Jag har känt till företaget i många år då vägarna korsats på olika sätt via samarbeten på tidigare arbetsplatser. Sedan flera före detta kollegor börjat arbeta här har min positiva bild av iCore som arbetsgivare och arbetsplats bara förstärkts, så när jag såg en platsannons på LinkedIn tvekade jag inte. Redan i platsannonsen fanns en bra känsla av värme och mänsklighet och den känslan har redan bekräftats. Dessutom lockades jag av den breda rollen, då jag verkligen gillar kundkontakt, kommunikation och tätt arbete i team.

Hur har din första tid varit?

Mottagandet har varit, och är, väldigt fint förberett av iCore, jag är jätteglad för det. Relevanta genomgångar och presentationer från och om olika delar av bolaget har snabbt gett mig en bra grund och jag känner mig genuint välkommen och uppskattad. Onboarding-rutinerna fungerar mycket bra, helt enkelt.

Vad vill och kan du tillföra iCore?

Efter många år inom integration, först med affärssystem som utvecklare och programmerare, har jag med mig en förståelse för verksamhetsflöden som förhoppningsvis kommer skapa nytta i projekten, både internt och mot kund. Jag vill även gärna bidra med mina kunskaper och erfarenheter av projektledning. Med min erfarenhet från bland annat förstudier och integrationsarbete i tidiga faser vet jag att en bra start är avgörande för varje projekt och här kan min kompetens bli en del av framgången. Min förmåga att växla mellan zoom och helikopterperspektiv kommer också bli en tillgång, liksom min erfarenhet av att jobba med integration utifrån flera olika perspektiv.

Med min erfarenhet från bland annat förstudier och integrationsarbete i tidiga faser vet jag att en bra start är avgörande för varje projekt och här kan min kompetens bli en del av framgången.

Jobbar du hemifrån eller på kontoret?

Som nyanställd uppskattar jag verkligen att vara på kontoret och ta del av kollegial samvaro och jag kommer vara huvudsakligen kontorsbaserad tills jag är varm i kläderna. Jag uppskattar dock även möjligheten att jobba hemifrån och det är skönt att veta att jag kommer kunna göra det. Med den valfriheten fungerar livet bäst.