Patrik_Persson.jpg
Nyheter

Patrick tillför bred erfarenhet och affärsinsikt till iCore

Ett starkt intresse för integrationslösningar fick Patrick att vilja bli en del av iCore. Här vill han som integrationskonsult både bidra med perspektivet från kundsidan och tillföra kunskaper och erfarenheter inom webbaserad dataintegration.

Hej Patrick! Berätta vad du ska göra på iCore.

Jag började jobba på iCore den 19 april. Det känns redan som att jag har varit här längre, inte minst eftersom jag i tio år har arbetat med iCores integrationslösningar på kundsidan. Min tjänst hos iCore är integrationskonsult inom operations. Jag kommer att arbeta med framför allt API-ledd konnektivitet. Ett API(Application Programming Interface) är ett gränssnitt som utgör bron mellan exempelvis två system, ett kontrollerat sätt att överföra information på. En viktig del är att utifrån kundens affärsprocesser skapa förutsättningar för datakommunikation mellan olika digitala system, till exempel lager och ekonomi. Kundnyttan av bra integrationslösningar är förenkling, tillförlitlighet och effektivisering av intern och extern datakommunikation, vilket i sin tur sparar tid och pengar för kunderna. Det är detta också detta som är syftet med tjänsten.

Vad har du för bakgrund?

De senaste 14 åren har jag arbetat som it-utvecklare för en ledande svensk grossist inom hemelektronik. Där har jag bland annat drivit integrationsprojekt med iCores plattform samt jobbat med byten av affärssystem. Att arbeta med iCores integrationsplattformar väckte mitt intresse att fördjupa mig och när det dök upp en tjänst hos iCore så tvekade jag inte.

Hur kommer det sig att du vill jobba på iCore?

Jag ser stora möjligheter med iCores produkter och ser fram emot att fördjupa och specialisera mig inom framför allt api-ledd konnektivitet. Dessutom har jag tidigare jobbat ihop med två av iCores medarbetare. Utifrån vad de berättade väcktes mitt intresse ytterligare för att arbeta här.

Hur har din första tid på iCore varit?

Framför allt känner mig väldigt välkommen och jag har fått ett jättefint bemötande. Mina nya kollegor är trevliga, vänliga och hjälpsamma, iCore har ett öppet och inbjudande arbetsklimat. Jag har också fått en bra introduktion, där onboardingprocessen både följer tydliga rutiner och är anpassad efter roll och individ.

Vad vill och kan du tillföra på iCore?

Framför allt vill jag bidra till att skapa ännu större insikt i hur man kan arbeta med iCores produkter och plattformar och vilka affärsfördelar det ger. Många integrationslösningar på marknaden är fortfarande linjära, data går så att säga först från a till b, sen från c till d och så vidare. I och med att iCores integrationsplattformar kan bli navet i hela processen så öppnas helt nya möjligheter för kunderna, exempelvis behöver inte längre affärssystemet vara hjärtat som allt är kopplat till, data kan kommuniceras med integrationsplattformen i centrum, vilket ger ett effektivare flöde. Med min erfarenhet från kundsidan vill jag hjälpa iCores kunder att optimera sina integrationslösningar. Jag tror att större insikt i affärs- och integrationsprocesser kan bidra till ökad affärsnytta för iCores kunder.

Jobbar du hemifrån eller på kontoret?

Jag bor i Helsingborg och kommer framför allt att utgå härifrån. Nu i början består mycket av min arbetstid av introduktion och onboarding, delvis på kontoret i Göteborg och delvis hemma. Tack vare digitala samarbetsplattformar så fungerar det jättebra att arbeta på distans, även på tåget.