"Jag slipper vara detaljstyrd"

I den här videon introducerar Simon Fors sig själv som produktägare för paketering och integrationsarkitekt på iCore. Han beskriver sitt arbete med att samla in idéer och paketera dem, samt att arbeta som arkitekt för kunder. Simon uppskattar möjligheten att tänka ut och utveckla nya idéer utan att vara detaljstyrd. Han betonar den breda variationen i arbetsuppgifterna på iCore och möjligheten att hitta sin egen roll.