23_40_iCore_portrait_5383_Malin F.jpg
Nyheter

Möt Malin – en iCore-veteran som varit med sedan starten

Malin Friberg är ett bekant ansikte för alla som någon gång har arbetat på iCore. Hon var nämligen med redan från när bolaget grundades 2001. Med olika tjänster inom företaget har Malin samlat på sig en lång meritlista som kommer väl till pass i hennes nuvarande roll som ansvarig för iCores servicecenter.  

Hej Malin, kan du berätta om din roll på iCore?  

– Som ansvarig för servicecentret stöttar jag medarbetare som jobbar med supportfrågor och andra servicerelaterade uppgifter. Jag ser till att våra processer fungerar och att arbetet flyter på som det ska. På servicecentret har vi mycket kontakt med andra avdelningar, det gör att jag förflyttar mig mycket mellan olika team och får bra helhetssyn över de andra avdelningarnas arbete.  

På vilket sätt tycker du att iCore som bolag har utvecklats genom åren?  

– På ett väldigt sunt sätt. Organiskt har vi växt med några medarbetare per år och våra tjänster och produkter har kontinuerligt utvecklats och förbättrats. iCore är en väldigt stabil arbetsplats där vi bryr oss mycket om våra kunder och medarbetare. Det är en företagskultur som blivit mer och mer tydlig under resans gång.      

Vad är det som gör att du trivs så bra på iCore?  

– Det finns flera anledningar. Jag gillar ledningens sätt att tänka, att de vågar prova nya saker och hålla sig uppdaterade i ny teknik. De är dessutom väldigt måna om att de anställda ska trivas på arbetsplatsen. 

– Ytterligare en fördel med iCore är att det finns många karriärvägar inom företaget. Till exempel har jag tidigare arbetat på utvecklingsavdelningen med test- och releasehantering för att därefter gå över till vår operativa avdelning som teamcoach och leveransansvarig. Att låta sina medarbetare utvecklas tror jag har varit nyckeln till att iCore lyckats behålla så mycket kompetent personal under åren. 

Hur vill du att era kunder ska uppfatta er som samarbetspartners?  

– Jag vill att våra kunder ska känna tillit. Att vi håller det vi lovar och att våra kunder kan sova gott om natten. Vårt helhetsansvar har jag alltid sett som en av iCore främsta styrkor. Från att vi inleder ett samarbete och levererar en stabil produkt, till att vi noggrant följer upp med kunderna och ser över våra processer. I framtiden strävar vi efter att fortsätta vara en pålitlig och trygg samarbetspartner.