Maja Högeryd.png
Nyheter

Maja brinner för personal och arbetsmiljö

Maja Högeryd läser magisterutbildningen Matix, en ettårig utbildning inom management och tillväxt på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Under läsåret arbetar hon två dagar i veckan med personalfrågor och verksamhetsutveckling på iCore. Här delar med sig av sina kunskaper från utbildningen och samlar god arbetslivserfarenhet som hon kommer ha stor nytta av i framtiden.

Hej Maja, du började på iCore i september 2022, hur har de första månaderna varit?

– Jag är jättenöjd och trivs väldigt bra. Mina medarbetare gav mig ett varmt välkomnande och jag har fått stort förtroende redan från start. För mig är det viktigt med en arbetsgivare som ser potentialen i mig, är inkluderande och värderar de arbetsuppgifter jag tar mig an. Det är en styrka hos iCore.

Hur kommer det sig att det blev just iCore?

– I utbildningen matchas studenter ihop med företag för att hjälpa till med olika uppgifter som berör affärsutveckling. Därefter pågår en urvalsprocess där jag fick lista de företagen jag helst ville arbeta på. Jag fastnade för iCore, de fokuserar mycket på sin arbetskultur, något jag personligen brinner för och vill bidra positivt till.

Har arbetsplatsen motsvarat dina förväntningar?

– Absolut, det finns en väldigt stor bredd inom företaget med många olika kompetenser, vilket har gjort att jag har fått väldigt bra stöttning från mina kollegor och handledare. Jag upplever också att det finns ett stort intresse hos medarbetare för mig och de arbetsuppgifter jag och mina handledare tillsammans arbetar med, vilket gör att jag känt mig extra välkommen under hela året.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

– På morgonen brukar vi ha ett avstämningsmöte. Eftersom jag bara arbetar på torsdagar och fredagar går vi igenom vad som hänt under veckan och planerar för kommande möten och projekt. Mycket av mitt arbete består av att samverka med kollegor och handledare inom varierade områden som berör verksamhetsutveckling. Allt från arbetsmiljö- och personalfrågor till Employer Branding och affärsstrategier. Arbetsuppgifterna är varierade, samtidigt som det finns en tydlig struktur internt som vi arbetar efter.

Mitt mål är att fortsätta jobba med strategier för att utveckla team och en välmående arbetskultur. Praktikperioden har även öppnat mina ögon för mindre och medelstora tillväxtföretag, där jag fått en bra överblick över hur bolagets medarbetare och projektgrupper samverkar med varandra jämfört övergripande mål och riktning. Det känns som att jag verkligen har hittat rätt i mitt yrkesval.

Är det något som varit en utmaning nu i början och hur har du hanterar det? 

– Jag har tidigare arbetat med att ta fram integrationer, däremot har jag aldrig arbetat med en liknande plattform. Därav finns nya tekniker och mycket att lära mig gällande iCores integrationsplattform. Ju längre tiden går desto mer bekväm blir jag i mina arbetsuppgifter. Samtidigt har jag haft hjälpsamma kollegor som alltid funnits där, det är jag tacksam över.  

Kollegorna är definitivt en stor och viktig del att göra arbetsplatsen trevlig. Att vi hjälper varandra genom att bolla idéer och samarbeta ...

Skulle du rekommendera fler att söka praktik hos iCore?

– 100 procent! Oavsett om du har en bakgrund inom ekonomi, systemvetenskap eller besitter andra kunskaper inom IT eller organisationsutveckling skulle jag rekommendera att söka. Min bild är att iCore vill ha en mångfald av olika kompetenser och erfarenheter som kan bidra med nya perspektiv till verksamheten. Dessutom är det en väldigt rolig arbetsplats med en inkluderande miljö och många roliga aktiviteter som gör att de anställda trivs. 

Vad är målet efter avslutade studier?

– Mitt mål är att fortsätta jobba med strategier för att utveckla team och en välmående arbetskultur. Praktikperioden har även öppnat mina ögon för mindre och medelstora tillväxtföretag, där jag fått en bra överblick över hur bolagets medarbetare och projektgrupper samverkar med varandra jämfört övergripande mål och riktning. Det känns som att jag verkligen har hittat rätt i mitt yrkesval.