Intervju med Bo Holmberg

Intervju med Bo Holmberg, Senior integrationskonsult på iCore.