Sök

iCore Solutions deltar i ett VINNOVA-finansierat projekt tillsammans med Softronic

Softronic har valt att samarbeta med iCore Solutions i ett proof-of-concept-projekt finansierat av VINNOVA, med målet att förse Softronics Azure-baserade Open Data-plattform med kund- och leverantörsfakturadata från Agresso. Proof-of-concept levererades i augusti och avsikten är att utveckla det till en affärsmodell som är attraktiv för svenska statliga organisationer.

Open data baseras på idén att vissa uppgifter ska vara tillgängliga för användning (och återanvändning) utan begränsningar från upphovsrätt, patent eller andra kontrollmekanismer. Motivet bakom öppna myndighetsdata är dubbelt:

  • Att göra offentliga uppgifter tillgängliga för allmänheten i öppna format för att öka regeringens transparens och ansvarsskyldighet.
  • Att göra det möjligt för tredje parter att utnyttja potentialen hos statliga uppgifter genom utveckling av applikationer och tjänster som tillgodoser offentliga och privata krav.

VINNOVA är Sveriges innovationsbyrå med uppdraget att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation samt finansiera behovsstyrd forskning. VINNOVA är en myndighet som arbetar under departementet för näringsliv, energi och kommunikation och fungerar som den nationella kontaktbyrån för EU:s ramprogram för FoU.

Softronic är ett svenskt konsultföretag som erbjuder ett brett urval av IT- och managementtjänster. Företaget har för närvarande cirka 500 anställda och är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1998.

iCore Solutions är ett privatägt svenskt mjukvaruföretag som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och omfattande kunskap inom affärsintegration och SOA. iCore levererar ekonomiskt attraktiva, skalbara lösningar baserade på vår egen programvara för affärsintegration, iCore Integration Suite (iCIS). De inbyggda iCIS-lösningarna distribueras i molnet, "lokalt" eller som en kombination av båda.

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: