iCore Tech

Hur omsätter du IT till lönsamhet?

Bransch efter bransch förändras när traditionella värdekedjor och leveransmodeller ersätts av flödesekonomins föränderliga ekosystem.
Den som äger data och kontrollerar dataflöden, äger i allt högre grad
affären och marknaden.

 

 • Har ni koll på er affärskritiska data?
 • Skapar ni rätt affärsmöjligheter och använder ni all den information som finns i företaget till sin fulla potential? 
 • Har ni den kompetens och de verktyg som krävs för att stötta er organisations ökande datamängder och krav på ständig förändring?
 • Är IT-chefen verkligen en IT-tekniker, eller mer av en affärsarkitekt?
 • Hur kan ni styra bort från traditionella IT-projekt och ersätta dem med agila expertteam som har verksamhetsnyttan i fokus?

Välkommen till ett annorlunda iCore Summit! 

Vårens händelser förändrade vårt sätt att mötas och vi är nu tillbaka med ett fullspäckat, digitalt iCore Summit. Under september och oktober arrangerar vi tre webbinarier med insikter, inspiration och know-how för er förändringsresa och där du kan lyssna in på de delar som är av störst intresse för just dig.

Summit 24:e september

Tid Programpunkt
08:30 Inledning - iCore hälsar välkommen
08:35 The power of flows - Varför data och integration är en strategisk fråga för verksamheten.
Freddie Rinderud, Radar
09:00 Q&A med Freddie
09:15 Kundcase Kicks Kosmetikkedjan - Vi byggde om! Om att på bästa sätt stötta affären och hela verksamheten.
09:35 Q&A med Kicks
09:45 Avslut

Summit 1:e Oktober

Tid Programpunkt
08:30 Inledning - iCore hälsar välkommen
08:35

ABC för effektiv strategisk IT
Henrik Ljungdahl, iCore

09:00 Q&A med Henrik 
09:10 Kundcase Speed Logistics -  Att paketera sin affärsverksamhet! 
09:30 Q&A med Speed
09.40 Avslut

Summit 8:e Oktober

Tid Programpunkt
08:30 Inledning - iCore hälsar välkommen
08:35 Den perfekta Stormen V - CIO:s nya uppdrag
Freddie Rinderud, Radar
09:00 Q&A med Freddie
09:10 Kundcase SKF Group inkl Q&A
09.35 Avslut

 


Highlights ur programmet

 

Freddie Rinderud, Radar Ecosystems, ger oss insyn i två aktuella rapporter från Radar som betonar vikten av en informationsarkitektur, och belyser varför data och integration är en strategisk fråga för verksamheten.

 • The Power of Flows Turning data into business
  Vi är på väg in i en uppkopplad ekonomi – där vinnarna är de som äger, kontrollerar och kan skapa värden ur olika typer av flöden. The Power of Flows är ett ramverk som utmanar traditionella affärsmodeller ur ett informationsflödesperspektiv. Om dataflöden är en dold källa till outnyttjad tillväxt – hur kan vi omsätta dem till verkliga affärsmöjligheter?
 • The Perfekt Storm V – CIO:s nya uppdrag
  Kravet på digitalisering och industrialiseringen av IT utmanar IT-organisationernas traditionella roll och arbetssätt. Många IT-organisationer kämpar nu för att hitta sin relevans i det nya landskapet. Det är också uppenbart att befintliga ramverk och styrmodeller för IT har blivit förlegade. Nu måste CIO på allvar sätta sig ner och definiera sitt uppdrag, för att förstå vilket värde man ska skapa för verksamheten och hur man ska göra det.

 

Freddie Rinderud från Radar Ecosystems, om varför data och integration är en strategisk fråga för verksamheten.

SKF Group
Ivan Bruner har arbetat med SKF i tre decennier i flertalet funktioner (inkl kundservice, logistik och försäljning) och är sedan år 2000 verksam inom eBusiness. Med fokus på B2B-försäljning med auktoriserade distributörer kommer Ivan att prata om SKF:s pågående transformationsprocess inom digitalisering av försäljning.

Presentationen är på engelska.

Kicks Kosmetikkedjan

Kicks är verksamma i en bransch med stenhård konkurrens och där kundupplevelsen står i centrum. Företaget har idag ersatt hela sitt ERP- och leveranssystem som påverkar 250 butiker i tre länder och över 25 000 produkter med målet att skapa en IT-organisation som är skräddarsydd för sin verksamhet. Petter Berglund är ansvarig arkitekt bakom förändringsresan och den 24 september kan du höra Petter berätta om resan de gjort, hur man tänkt och gjort för att på bästa sätt stötta affären och hela verksamheten.

Speed Logistics

Lyssna till hur Speed gör skillnad genom de möjligheter de skapat för att kunna leva i en affärssituation som snabbt förändrar sig och där kundupplevelsen blir allt viktigare. Speed har paketerat sin integrationskompetens och använder den som en del i sitt affärserbjudande. Snabbhet i den initiala uppsättningen av hantering och produktion i den löpande driften är mycket viktig. Speed berättar om resan som de gjort.

 

Want to know more? Let's get in touch: